Het leger van Bush foltert systematisch

Hollywood-films waren voor VS-soldaten aanleiding tot verhoren


Verzet in eigen land tegen Bush groeit met de dag.

 

Rainer Rupp

Nieuwe bewijzen laten zien: folter is wijd verbreid in het VS-leger en wordt systematisch toegepast.

Tijdens het proces tegen de VS-soldate Lyndie England werd opnieuw de mythe opgevoerd, dat folter en mishandeling van gevangenen in Pentagon-kampen zoals Abu Ghraib het werk zou zijn "van enkelen". Maar nieuwe aantijgingen die van alle kanten komen, hebben dit zorgvuldig opgebouwde beeld aan flarden gescheurd. Reeds op 15 september had de burgerrechtenvereniging 'The American Civil Liberties Union' (ACLU) een militair document van 1800 pagina's gepubliceerd, waarin de verhoormethoden van drie CIA-eenheden in Irak zijn vastgelegd.

De papieren spreken de Bush-regering tegen, die bestrijdt dat er sprake zou zijn van systematisch wangedrag bij de behandeling van gevangenen; de ACLU moest zich beroepen op de wet op vrijheid van informatie om publicatie van die papieren mogelijk te maken. Er wordt melding gemaakt van de verhoormethoden door soldaten die ze kennen uit Hollywoodfilms. De papieren documenteren ook sterfgevallen bij verhoren, die - aldus ACLU - te voorkomen waren geweest.

In een ander, op 3-10 gepubliceerd, bericht door de Human Rights Watch (HRW) die in Washington haar thuisbasis heeft, staat dat folter en mishandeling van gevangenen omwille van het inwinnen van informaties niet alleen systematisch wordt toegepast, maar ook door de hoogste top wordt gesanctioneerd.

De titel van het bericht: "Mislukking van de leiding: bericht uit de eerste hand over foltering van Iraakse gevangenen door de 82ste divisie van de luchtmacht van het VS-leger." Daarin is sprake van verhoren die door de 82ste divisie in de jaren 2003 en 2004 plaatsvonden op de vooruitgeschoven basis 'Mercury' in de nabijheid van de grote stad Fallujah, die door VS- troepen werd vernield.

Daar zouden Irakezen zwaar mishandeld en gefolterd zijn, "vaak op bevel en tenminste met toestemming van de leidinggevende officieren", aldus het HRW-bericht, dat zich beroept op de uitspraken van VS-militairen. "De regering Bush eiste, dat de soldaten informaties zouden persen uit hun gevangenen, zonder te zeggen wat wel en niet was toegestaan", verklaarde de directeur van Human Rights Watch, toen hij het rapport presenteerde. "En toen het uiteraard tot mishandelingen leidde, schoof de leiding de schuld op de soldaten in het veld, in plaats van zelf de veratnwoordelijkheid te dragen."

Inmiddels komt er zelfs kritiek uit de leidinggevende militaire kringen. In deze samenhang kan men een artikel van Brigadegeneraal Gerard Fogarty in de laatste uitgave van 'Parameters' zelfs sensationeel noemen. Daarin stelt Fogarty, dat Guantánamo illegaal zou zijn. Het kwartaalblad wordt uitgegeven door de "US Army War College, Carlisle" in Pennsylvania en is een van de belangrijkste militaire tijdschriften van de supermacht.

Volgens Brigadegeneraal Fogarty heeft "de Guantánamo-politiek van de regering niet alleen het staatkundig bestaan van de VS ondergraven", maar ook geleid tot andere schadelijke zij het niet gewilde consequenties, waardoorhet "wereldwijd toenemende anti-Amerikanisme werd gevoed", dat de invloed en effectiviteit van de VS-politiek heeft verzwakt". Ten gevolge daarvan zouden de "kosten" van de Guantánamo-gevangenen ver uitgaan boven het "operationele nut". Daarom zouden ze zo snel mogelijk als gewone "krijgsgevangenen" behandeld moeten worden, meent generaal Fogarty.

Vertaling Yosé Höhne-Sparborth, 4-10-2005.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019