Cuba in Grieks onderwijs


De communistische jongerenbeweging KNE is sterk op scholen en universiteiten. Met resultaat. (Foto Manifest)  

Anna Ioannatou

"Hoe waarschijnlijk is het dat Cuba volgend jaar democratisch geregeerd wordt? Een paar jaar geleden leek die kans nog gering. Maar de ineenstorting van de Sovjet-Unie heeft duidelijk laten zien dat communistische regeringen ontbonden kunnen worden." "Gezien Castro's leeftijd en het feit dat een mensenleven nu eenmaal eindig is, kun je de kans op een verslechtering van zijn gezondheid op 20 procent schatten. Als dat gebeurt, moet er een andere regering komen."

Bovenstaande is overgenomen uit een boek getiteld 'Rationele besluitneming' van de Amerikaan Andrew Lang Golub. Dit boek wordt onderwezen op de afdeling Operationele Planning en Informatie Systemen van de Hogere Technische School van Patras. De 'wetenschappelijke' bewerking staat op naam van de Griek Ioannis Mitropoulos, doctor aan de Universiteit van Patras. De Griekse minister van Onderwijs heeft al vaker blijk gegeven van de intenties van haar ministerie het jeugdbewustzijn te manipuleren met haar 'pedagogische' opvattingen. Kortgeleden had zij nog verklaard, dat er aan bevrijdingsbewegingen een terroristisch luchtje hangt....

Wiskundige (anti)propaganda

"De totale kans op een democratische omwenteling op Cuba kan als volgt berekend worden (er volgt een wiskundige formule, waarin 'D' de democratische omwenteling op Cuba is en 'C' de verslechtering van Castro's gezondheid, A.I.). De uitkomst van deze wiskundige vergelijking is dan zodanig, dat "de subjectieve kans op een democratische omwenteling op Cuba het komende jaar op 16 procent wordt geschat."

Als je in de VS-politiek of wetenschappelijk wilt opklimmen, moet je scenario's maken voor de omverwerping van Cuba. Naar het schijnt, willen sommigen dit nabootsen in Griekenland, volgens de Amerikaanse regering immers haar beste vriend op de Balkan.

Gelukkig is het reactievermogen van de studerende jeugd nog niet uitgeschakeld. Studenten begonnen een georganiseerde actie tegen het boek, protesteerden hevig bij de universitaire leiding, hingen de gewraakte passages uit het boek op aan muren en prikborden, deelden de krant 'Rizospastis' rond met de reportage over het bewuste boek (de krant kreeg een boze brief van de minister van Onderwijs), dit alles om het boek van de lijst te halen.

De schrijver van het boek werkte ooit als analyst voor AT&T Eastman Kodak, voor Exxon en het ministerie van Vervoer van de VS en steekt zijn verlangen niet onder stoelen of banken: "De toekomst van Cuba lijkt onlosmakelijk verbonden met Fidel Castro, een charismatische leider, die het land sinds 1959 regeert. Maar die wordt oud. Hij zal uiteindelijk zijn post moeten verlaten, misschien wel vanwege zijn verslechterende gezondheidstoestand. Zo is de kans op een democratische omwenteling op Cuba afhankelijk van Castro's gezondheid..."

Waarvan hij dan ook bovenstaand wiskundesommetje maakte, dat trouw door de lange arm van het ministerie van Onderwijs van de VS in de Balkanregio op de studerende Griekse jeugd werd losgelaten.

Dimitris Bakalis, student en lid van de bestuursraad van de Faculteit voor Technologische Toepassingen, verklaarde: "We hebben maar één eis. Datwalgelijke boek moet onmiddellijk geschrapt worden. We houden niet op voordat dit antiwetenschappelijke gedrocht niet meer gedoceerd wordt, op geen enkel onderwijsniveau." Hetgeen ook inderdaad gebeurde. Een paar dagen na de acties werd het boek teruggetrokken. Waarmee weer bewezen werd, dat als je georganiseerd en vastbesloten optreedt tegen reactionaire aanvallen, je best wat bereiken kunt. Uiteraard is het algemene politieke en sociale klimaat onder de Griekse bevolking hier niet vreemd aan.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019