Verenigde Staten achter Iraakse bloedbaden

Redactie buitenland

Elke dag horen we over de tientallen doden die in Irak vallen bij moorddadige aanslagen. Voertuigen gevuld met explosieven rijden in op drukbezochte plaatsen waardoor honderden onschuldige burgers op de meest weerzinwekkende manier vermoord en verwond worden.

Wat er precies gaande is in Irak gaat het bevattingsvermogen te boven. Veel van de gewonden kunnen niet meer verzorgd worden in de ziekenhuizen omdat deze overbelast zijn en op hun beurt ook weer ten slachtoffer vallen aan de bendes. Op 30 september 2005 kwamen er opnieuw meer dan honderd mensen om het leven als gevolg van een aanslag met een exploderende auto.

Deze terreur is van niemand anders afkomstig dan van de Amerikaanse imperialisten zelf, en ze worden daarin gesteund door de Britse imperialisten en hun andere bondgenoten.

Waarom nemen de VS hun toevlucht tot dergelijke middelen?

Keer op keer wordt er herhaald dat 'Al Qaeda heeft toegeslagen'. Dit zogenaamde terroristische netwerk dat in Irak onder leiding van de duistere figuur Al-Zarqawi staat - hoewel er aan diens bestaan door verschillende Iraakse groeperingen getwijfeld wordt - werd pas na de Amerikaanse bezetting actief in Irak. Ten tijde van Saddam Hoessein was er nog geen sprake van Al Qaeda in Irak. De geschiedenis van het zogenaamde terroristische netwerk voert terug naar Afghanistan en Saoedi-Arabië, waar de Verenigde Staten beschikken over uitgebreide subversieve netwerken en corrupte organisaties. Het gehele islamitische moeras in Afghanistan kwam tot stand onder supervisie van de Verenigde Staten en diende als voorwendsel waardoor de VS hun misdadige wereldwijde hegemonie konden opleggen en handhaven. Geen enkel argument is te dol om bijvoorbeeld kernwapens voor kleinschalig gebruik te ontwikkelen. Doordat de media in veel landen geen verslag doen van de verhoudingen tussen de VS en de terroristische netwerken, genieten dergelijke provocatieve Amerikaanse acties veel steun.

Waarom hebben de VS belang bij dergelijke bloedbaden als ze al beschikken over een marionettenregering die de Amerikaanse zaakjes regelt? De VS, Groot-Brittannië, Polen en de anderen zouden Irak met rust laten na het stichten van een zogenaamde parlementaire democratie, waardoor een Iraakse regering aan de macht zou komen die nog steeds onder controle van de buitenlandse machten zou staan. Het gevoel nog steeds onder een bezettingsmacht te leven en de vrijheidsdrang van het Iraakse volk zouden dan echter niet verdwijnen. In een dergelijke, door de VS gedicteerde, democratie zouden het streven naar vrijheid en de verzetsbewegingen zich verder ontwikkelen, zelfs binnen de instellingen van deze nieuwe staat, los van de politieke gezindheid van de politici die de bezettingsmachten aangesteld hebben om hun belangen te dienen. Daarom hebben de VS verschillende tactieken nodig om het Iraakse volk te intimideren en te vernederen, zo ernstig dat het gedwongen wordt te kruipen voor de Verenigde Staten en zich niet langer durft te verzetten.

De steeds weer oplaaiende terreur die de media, in al hun onderworpenheid aan de VS, toeschrijven aan 'Al-Zarqawi' of 'Al Qaeda', of welke namen er ook gebruikt worden, dient slechts dit zeer wrede doel. De Irakezen worden tegen elkaar opgezet. De massamoorden op burgers leiden tot een toestand van algemene wanhoop die de bevolking apathisch maakt. Het is onnodig te zeggen dat uit dergelijke misdadige aanslagen geen echt volksverzet kanontstaan. Islamitische fundamentalisten staan ook in Irak in indirect verband met de VS en willen de Irakezen ook tegen elkaar uitspelen. Hetzelfde geldt in principe ook voor bekende 'Koerdische' organisaties die zich op het moment misschien niet zo doen gelden.

Met het oog op steun aan de Iraakse bevolking is de onthulling van dergelijke samenzweringen ook absoluut noodzakelijk. De Verenigde Staten bedreigen de hele wereld met hun nucleaire wapens en strijden tegen potentiële toekomstige rivalen zoals China en tegen Rusland dat nog steeds een kernmogendheid is. Dat de VS intussen elke dag misdaden in Irak begaan mag niet over het hoofd worden gezien.

Bron: Redactie Neue Einheit, Berlijn, 1 oktober 2005, vertaling Frans Willems.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019