Klassiek en Actueel

"(...) Bijgevolg is de voorstelling van de gelijkheid, zowel in haar burgerlijke als in haar proletarische vorm zelf een historisch product; om die voorstelling te doen ontstaan waren bepaalde historische verhoudingen nodig, die zelf weer een lange voorgeschiedenis vooronderstellen. Zij is dus alles wat je wilt, alleen geen eeuwige waarheid. En wanneer zij heden ten dage voor het grote publiek - in de ene of andere zin - vanzelf spreekt, wanneer zij zoals Marx zegt 'reeds de vastheid van een volksoordeel bezit', dan is dat niet de uitwerking van haar axiomatische (berustend op een onbewezen, maar aanvaarde grondslag, red. M.) waarheid, maar van de uitwerking van de algemene verspreiding en het nog steeds met de tijdgeest overeenstemmen van de ideeën van de 18e eeuw. Wanneer de heer Dühring dus zijn beroemde twee mannen zo zonder meer op de grondslag van gelijkheid kan laten huishouden, dan komt dat omdat dit aan het volksvooroordeel als iets heel natuurlijks voorkomt. En inderdaad, de heer Dühring noemt zijn filosofie de natuurlijke, omdat hij louter en alleen van dingen uitgaat die hem heel natuurlijk voorkomen. Waarom zij hem echter natuurlijk voorkomen - daar vraagt hij niet naar. (...)"

Uit: de Anti-Dühring, eerste deel filosofie, Friedrich Engels.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019