Van de redactie


NCPN-leden waren alom aanwezig met Manifest en pamfletten tijdens de demonstratie van KhT in Den Haag op 24 september jl. Op de foto pamflet op rug Corry Westgeest
Foto: Paulien Hillen.  

De positie van Bush komt met de dag meer onder druk te staan. Internationaal brokkelt de positie van de VS steeds meer af. Rice en Rumsfeld rennen van hot naar her om te redden wat er te redden valt. In Duitsland lijkt zich een brede coalitie af te tekenen, onder leiding van Merkel, die het afbraakbeleid van Schröder alleen maar versterkt kan voortzetten. De algemene staking in België was een groot succes. Ook van de andere bonden staakten duizenden mee. Een waarschuwing aan de christelijke en liberale vakbonden: met onderhandelen kom je nergens. De Belgische regering lijkt vastbesloten de afbraakplannen door te zetten en riskeert daarmee nieuwe confrontaties. Een gezamenlijk vakbondsfront is voorwaarde voor succes, zoals we in Nederland op 2 oktober 2004 zagen. De inspiratie die het Museumplein gaf, lijkt inmiddels echter volledig te zijn vervlogen.

De nieuwe top van de Nederlandse vakbeweging, deels afkomstig van de overheid en het bedrijfsleven, wil het nu allemaal over een andere boeg gooien. Geen inhaalslag meer, laat het verleden maar rusten. Op zoek naar de jonge, moderne werknemer. Een vakbeweging voor de calculerende burger. Een vakbeweging zoals GroenLinks, vrijzinnig links en politiek acceptabel. Niet voor gewone mensen, niet voor arbeiders, maar voor succesvolle burgers. Maar zonder de ruggengraat van de maatschappij, de arbeider die meerwaarde produceert, zijn veranderingen niet mogelijk, zonder echte (klassen)strijd zijn alleen marginale resultaten te behalen. Dat kunnen die calculerende burgers overigens wel zonder de vakbeweging. Juist nu het ene na het andere vangnet wordt weggehaald, nu de koopkracht en het voorzieningenniveau worden uitgehold, zou er een krachtige, strijdbare en brede vakbeweging moeten zijn.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019