Gesubsidieerde arbeid in gevaar

Bijeenkomst op 4 oktober 2005 in Veldhoven

Van een correspondent

Zo'n 20 mensen bezochten de openbare bijeenkomst, georganiseerd door de NCPN-afdeling Brabant. Alejandro de Mello (gespreksleider), Hans Matheeuwsen (deskundige) en Gerero v.d. Heijden (organisator) leidden de bijeenkomst. Rond half tien kwam ook de directeur van de Severinusstichting. Het was een levendige strijdbare avond die een vervolg zal krijgen.

Het initiatief kwam van NCPN-lid Gerero v.d. Heijden die al jaren als ID-er bij de Severinusstichting in Veldhoven werkt. Hij is kwaad want hij kan per 1-1-2006 op straat worden gezet, terwijl de gemeenteraad heeft toegezegd dat er geen gewongen ontslagen zullen vallen. De Severinusstichting zegt de eigen bijdrage niet te kunnen betalen. Vreemd voor een instelling met bijna duizend werknemers. Het idee achter de bijeenkomst is niet langer passief en in onzekerheid af te wachten, maar in actie te komen.

De gesubsidieerde werknemers vrezen ontslag en denken dat ze daarna dan hetzelfde werk op een 'werkervaringsplek met behoud van uitkering' moeten gaan doen. Bezuinigingen leidden al eerder tot het niet opvullen van functies die inmiddels door vrijwilligers worden uitgevoerd, maar die kunnen dit lang niet zo goed. Patiënten zijn de dupe.

Vanuit een individuele positie is het moeilijk te onderhandelen, de werkgever is beschermd. Je moet je organiseren, niet afwachten. De belangrijkste conclusie was dan ook: organiseer je, zoek steun bij politieke partijen, vakbeweging, ondernemersraad e.d. In Veldhoven gaan ze in ieder geval door.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019