Aparte onderzoeken naar invloed medicijnen op kinderen


 

Michel Wijnhold

Het Europees Parlement heeft een wet aangenomen die de farmaceutische industrie dwingt om haar medicijnen niet alleen op volwassenen te testen, maar ook op kinderen(1). Het is namelijk gebleken dat dezelfde medicijnen andere uitwerkingen kunnen hebben op kinderen en volwassenen.

Zo is bekend geworden dat het antidepressivum Seroxat van de farmareus GlaxoSmithKline bij volwassenen redelijk werkt, maar bij kinderen en pubers zelfmoorden en agressief gedrag heeft veroorzaakt. Het bedrijf heeft dit feit na de ontdekking geheimgehouden om de verkoop van deze 'blockbuster' niet in gevaar te brengen.(2)

De nieuwe wet is dus een vooruitgang, ware het niet dat:

  1. de farmaceutische industrie, de meest winstgevende ter wereld (dus meer nog dan de wapenindustrie), nu via de christen-democraten heeft kunnen bedingen dat ze erg zielig is omdat ze met deze nieuwe kostenpost wordt opgezadeld. Daarom krijgt ze als compensatie de mogelijkheid om een half jaar extra patenttijd te krijgen. Dat wil zeggen: een half jaar lang extra, te hoge prijzen mag doorrekenen. Om even aan te geven hoe rijk de farmaceuten al zijn: in de Fortune 500 van de rijkste bedrijven ter wereld hebben de tien grootste farmaceuten samen meer winst dan alle andere 490 bedrijven bij elkaar. Die gigantische winsten stijgen elk jaar doordat patenten steeds weer worden verlengd door o.a. het Europees Parlement, de Europese Commissie en de nationale regeringen.(3)
  2. de wetgeving ook bedoeld is "om farmaceutische bedrijven aan te moedigen om medicijnen speciaal voor kinderen te maken." Lees: om een nieuwe markt aan te boren. Er komt binnen het Europese Medicijn Agentschap een aparte afdeling die zich gaat bezighouden met het uitzoeken van medicijnen, speciaal gericht op kinderen.

Kortom, een wet die er sympathiek uitziet, maar in de praktijk er alleen is doorgekomen opdat de industrie haar, nu al gigantische, winsten nog meer kan vergroten. De verwachte extra winsten zijn tweemaal zo hoog geschat als de extra kosten. Tel daarbij op dat veel onderzoek gefinancierd wordt door de belastingbetaler, dan wordt die winst nog hoger.

Noten:

  1. British Medical Journal, vol 331, 17 september 2005
  2. Van Duppen, D., De Cholesteroloorlog, EPO, 2004, oa p56
  3. Van Duppen, D., De Cholesteroloorlog, EPO, 2004, oa p83

Bush tekent nieuwe gezondheidswet

Michel Wijnhold

Er is vaak kritiek op Bush dat hij teveel geld uitgeeft aan leger, oorlog en het grootkapitaal dat hem in het zadel hielp en te weinig aan de gezondheidszorg. Bush heeft nu een nieuw plan in werking gesteld dat de geestelijke gezondheidszorg moet verbeteren en waar veel geld voor wordt uitgetrokken.

Maar ook hier zit weer hetzelfde luchtje aan. Onderdeel van het plan is het controversiële Texas Medication Algorithm Project. Dit is een behandelmethode die duurdere medicijnen gebruikt en in de marketing werd geprezen als weliswaar duurder, maar effectiever. Dokter Kruszewski, die al eerder schandalen aan het licht bracht, zegt dat de nieuwe antipsychotica en antidepressiva niet slechter zijn dan de goedkopere, maar wel meer bijwerkingen hebben zoals obesitas, zelfmoordneigingen en suikerziekte.

Verscheidene topmensen uit de regering Bush komen uit de farmaceutische industrie: Rumsfeld, Daniels, en Skladanay. Ook papa Bush was directeur. Verder heeft Bush jr. meer dan 100 advocaten, die voor de farmaceutische industrie werkten, benoemd op topposities in de Food and Drug Administration, het orgaan dat over de goedkeuring van medicijnen gaat.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019