Aan de kameraden van de PVDA-België


 

Kameraden,

de NCPN feliciteert jullie met het prachtige resultaat dat de Belgische arbeidersklasse tot nu toe behaalde. Wij weten van jullie belangrijke rol in de klassenstrijd in België en in de huidige strijd.

Vrijdag 28 oktober is een belangrijke tussenstap in de voortgaande strijd. Vakbondstoppen, regering (met daarin de sociaal-democraten) en media doen er alles aan om de strijdbaarheid af te remmen en absoluut onaanvaardbare tussendoelen te stellen. Inderdaad de strijd zal worden beslist op straat.

Jullie succes zal voor de arbeidersbeweging in heel Europa van doorslaggevende betekenis zijn. De Nederlandse werkenden en uitkeringsgerechtigden volgen jullie strijd op de voet. Jullie succes zal zeker invloed hebben op de komende ontwikkelingen in Nederland.

In Europa is er sprake van een estafette van protesten, demonstraties en verzet in steeds weer andere landen tegen de neoliberale plannen en maatregelen van het Europese kapitaal. Dat in België het stakingswapen zo prominent op de voorgrond staat is van zeer grote betekenis. De strijd zal moeten worden uitgevochten op straat en in de bedrijven en instellingen. De strijd zal hard zijn en een lange adem vragen.

Wij wensen jullie daarom vooral ook moed en uithoudingsvermogen toe. Leve de Belgische werkende klasse die zich verzet tegen de neoliberale sloophamer van het Europese kapitaal.

Namens het partijbestuur van de NCPN,

Wil van der Klift

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019