Debacle van Bush-regering op Cubaanse televisie


Verzet tegen politiek van Bush neemt hand over hand toe in de VS. Honderduizenden nemen deel aan elkaar steeds sneller opvolgende demonstraties.


 


 

Redactie buitenland

De regering-Bush laat tekenen zien van een mogelijke ineenstorting, zo zeiden analisten tijdens de uitzending van 'De Ronde Tafel' op de Cubaanse radio en televisie.

De frustraties in de poging tot het forceren van een marionettenregering in Irak, het grootschalig martelen van gevangenen en de groeiende corruptieschandalen hebben de geloofwaardigheid van Bush grote schade toegebracht.

Recente peilingen, die door Gallup zijn gehouden voor CNN en USA today, laten zien dat de steun voor de regering onder de 40 procent is gezakt, terwijl op het moment 58 procent de regering afkeurt. Volgens politieke sociologen brengt een steun van onder de 40 procent de positie van de Amerikaanse president in gevaar. Een andere interessante uitslag kwam van een peiling die werd gedaan onder de zwarte bevolking in het zuiden van de VS. Hier bedroeg de afkeuring van de regering 98 procent.

De grote materiële schade en de hoeveelheid doden, veroorzaakt door de orkaan Katrina en zijn nasleep in verscheidene zuidelijke Amerikaanse staten, worden gezien als gevolg van een slecht bestuur.

Er wordt verwacht dat ongeveer tweehonderd miljard dollar zal worden uitgegeven aan de wederopbouw van New Orleans. Volgens verscheidene experts is het ontbreken van zowel goede voorbereidingen voor evacuaties als het ontbreken van de organisatie om het leven van de inwoners te beschermen, vooral dat van de armen, een ander voorbeeld van de huidige stand van zaken in het Witte Huis.

De recent onthulde geheime documenten over de oorlog in Irak laten zien dat George W. Bush en Tony Blair de invasie van Irak twee maanden vóór de tragische gebeurtenissen in New York en Washington op 11 september 2001 hadden voorbereid, terwijl er naar dié gebeurtenissen werd verwezen als rechtvaardiging van de oorlog. Het referendum, dat werd gehouden in Irak om een gemanipuleerde grondwet te forceren, zorgde voor een golf van agressie van de Amerikaanse troepen en hun lokale bondgenoten tegen de inwoners van het land. Een analyse, opgesteld door verscheidene experts in de politieke omstandigheden in Irak, onderstreepte dat de nieuwe grondwet de inwoners nog veel meer uit elkaar zal drijven, in plaats van hen te verenigen.

De algehele afwijzing van de grondwet door de Soennieten haalt de legitimiteit van het document onderuit, verdeelt het land nog meer en vormt een basis voor het vervolgen van de oorlog en het verzet. Een mogelijke realiteit die zelfs door Condoleezza Rice werd erkend.

'De Ronde Tafel' berichtte ook over het begin van het proces tegen voormalig president Saddam Hoessein, een gerechtelijk proces waarin volgens politieke analisten alles zal worden gedaan om te proberen de invasie van Irak te rechtvaardigen.

In zijn eigen land is de steun voor Bush nog verder gezakt door zijn steun aan het ultraconservatieve congreslid Tom Delay, de leider van de Republikeinse meerderheid in het 'House of Representatives', die van corruptie en het witwassen van geld wordt beschuldigd.

Delay wordt ervan beschuldigd geld te hebben aangenomen van ten minste zesbedrijven, waaronder Bacardi Rum, een bekend partner van in Miami gezetelde anti-Cubaanse terreurgroeperingen. Een overgrote meerderheid van de personen die werden ondervraagd over Delay's corruptieschandaal zijn van mening dat er geldige redenen zijn om hem te vervolgen.

Een andere smet op het imago van Bush wordt veroorzaakt door de steun die hij geeft aan Karl Rove, het zogenaamde "brein van de president", naar wie een onderzoek loopt met betrekking tot de uitgelekte identiteit van Valerie Plame, een geheim agente van de CIA, een groeiend schandaal dat in verband gebracht wordt met de vice-president Richard Cheney. In de media begint men te spreken over de mogelijkheid dat Cheney moet aftreden.

Joseph Wilson, een voormalig ambassadeur voor de VS in Irak en de man van Valerie Plame, had de argumenten van het Witte Huis om een invasie te starten weerlegd. Recente onderzoeken door de pers laten zien dat alles erop wijst dat het onthullen van de identiteit van zijn vrouw als CIA-werknemer een wraakactie tegen hem is als antwoord op instructies gegeven door Richard Cheney.

De ongelukkige situatie voor de regering-Bush is slechter geworden door de dreiging van groeiende inflatie, een snelle val van de leidende economische markten, een alarmerend tekortschietend budget en de stijgende prijs van de olie.

Alle bovengenoemde elementen werken de concurrentie van de VS in de wereldhandel tegen en breken de invloed van de VS in de wereld af.

Bron: AIN (www.ahora.cu/enlish/SECTIONS/international/2005/octubre/23-1--05.htm), 23-10-2005, vertaling Christian Patty.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019