Jeugd in Actie


Jongeren van KNE zijn politiek bewust en strijdbaar. (Foto Manifest)

Anna Ioannatou

Het houdt maar niet op. Na de episode met het anti-Cubaboekje aan de universiteit van Patras (zie Manifest 19), was het de beurt aan de Technische Hoge School te Athene, zij het ook op een andere manier. De NAVO probeerde studenten te rekruteren voor wetenschappelijk onderzoek. Daartoe werd opgeroepen in een document, dat naar de secretariaten van de universiteit was gestuurd, met de opdracht de studenten op de hoogte te brengen van zomerbeurzen in het Centrum voor Diepzee Onderzoek van de NAVO.

Op initiatief van de Panspoudastiki (studentenorganisatie van de KNE, Communistische Jeugd) dienden studenten massaal een aanklacht in bij de universitaire leiding onder het roepen van de leuze: "Luister goed naar wat studenten te zeggen hebben: geen NAVO aan de faculteiten". Gevraagd werd om onmiddellijke terugtrekking van het document, dat studenten aanzet tot op oorlog gericht onderzoek.

Ook leden van de Vereniging van Gespecialiseerd Technisch Laboratorium Personeel deden mee. De rector magnificus stuurde een brief aan het Directoraat Studies met het verzoek het bewuste document te herroepen en in het vervolg de universitaire leiding eerst op de hoogte te stellen van dit soort gevallen, zodat het beheer van dergelijke beurzen en/of financieringen verenigbaar is met de besluiten van de Senaat.

Al eerder had de Senaat van de Technische Hoge School besloten niet mee te doen aan oorlogsgericht onderzoek. Het document was geen beter lot beschoren dan het anti-Cubaboek. Het werd namenlijk na de protestacties ook ingetrokken.

In de Middengriekse stad Larissa werd half oktober aan de Technische School een dag georganiseerd over levenslang leren in samenwerking met universiteiten en sociaal-economische politieke instellingen. Op die dag zou ook het hoofd Communicatie van de NAVO in Griekenland komen spreken en wel over de samenwerking van het in die streek gevestigde NAVO-kwartier met de Technische School van Larissa.

De afdeling Technische School Larissa van de Panspoudastiki (zie boven) kwam met een protestactie tegen deze "operatie ideologische manipulatie van studenten". Voorts stond er in de protestmededeling, dat "de NAVO-haviken, verantwoordelijk voor het bloedvergieten op de Balkan, zich nu ook om onze diploma's bekommeren..! Ze zijn eenvoudigweg geïnteresseerd in alle geproduceerde wetenschappelijke kennis terwille van hun misdadige plannen..."

Invasies

Maar ook het grote bedrijfsleven stort zich op de jeugd. De krant 'Rizospastis' onthulde kortgeleden, dat sommige scholen (ook Lagere Scholen...) in hun opvoedkundige uitstapjes in schooltijd, bezoekjes hebben opgenomen aan MacDonald restaurants op initiatief van 'MacDonald Hellas' voor lessen in evenwichtige voeding! Dat veroorzaakte heel wat opschudding, waarna de directeur van een lagere school het leerzame eetuitstapje uitstelde toegevend, dat hij een fout gemaakt had... De Griekse Federatie van Ouders van Leerlingen wees erop, dat 40 procent van de Griekse kinderen tussen de 9 en 18 jaar een te hoge bloeddruk en een te hoog cholesterolgehalte heeft.

En tenslotte heeft bovengenoemde studentenorganisatie er ook voor gezorgd, dat de toespraak van de voorzitter van de Bond van Griekse Industriëlen,gepland aan de Economische Universiteit van Athene, niet doorging. De leuze was in dit geval: "Geen bedrijven aan de universiteit."

Geen wetenschap dus in dienst van het grote bedrijfsleven en de oorlogsmachinerie. Dat is de boodschap van deze jeugd in actie, wier idealen buiten het kapitalisme reiken. Niet verloren in vage definities als: een andere wereld is mogelijk, maar duidelijk aanduidend welke wereld ze bedoelen: een socialistische.

Het was dan ook een heel verstandig besluit van de KKE (Communistische Partij) om eind oktober een Panhelleense Conferentie te houden over de activiteiten van de Partij onder de jeugd en hoe de KNE te steunen, zeker nu de 'invasie' van NAVO en bedrijfsleven in het onderwijs op alle niveau's duidelijke vormen begint aan te nemen. Op het moment dat dit artikel ingezonden werd, had die conferentie nog niet plaatsgevonden. Heel veel activiteiten zijn er echter aan voorafgegaan plus een weken durende discussie op speciaal daarvoor gereserveerde pagina's van de krant 'Rizospastis'.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019