Klassiek en Actueel

"(...) Zonder ons bij de inderdaad 'oorspronkelijke taalvorming' van de laatste zin langer op te houden, merken wij slechts tweeërlei zaken op: Ten eerste dat deze 'oeroudheid' onder alle omstandigheden een voor alle toekomstige generaties uiterst belangwekkende historische periode zal blijven, omdat deze de grondslag voor alle latere ontwikkeling vormt, en omdat zij het ontstaan van de mens uit het dierenrijk als uitgangspunt en de overwinning van zodanige moeilijkheden tot inhoud heeft die de toekomstige in associatie levende mensen nooit meer te overwinnen zullen hebben. En ten tweede, dat de tijd van afsluiting van deze oeroudheid in vergelijking waarmee de toekomstige historische perioden die niet meer door dergelijke moeilijkheden en hindernissen belemmerd zullen worden, de belofte van nog geheel andere wetenschappelijke, technische en sociale resultaten in zich bergen, in elk geval een hoogst zonderling gekozen moment is om aan deze komende duizendtallen van jaren voorschriften te geven door definitieve waarheden in laatste instantie, onveranderlijke waarheden en wortelvaste concepties, ontdekt op de grondslag van de geestelijk onrijpe kinderlijkheid van onze zeer 'achterlijke' en 'teruglopende' eeuw. Men moet wel de filosofische Richard Wagner zijn - maar zonder Wagner's talent - om over het hoofd te zien, dat alle veranderingen die men over de voorafgaande ontwikkeling der geschiedenis uitstort, eveneens aan haar vermeend laatste resultaat blijven kleven - aan de zogenaamde werkelijkheidsfilolosofie. (...)"

Uit: Anti-Dühring, hoofdstuk Vrijheid en Noodzakelijkheid, Friedrich Engels.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019