Wereldfocus


Aalmoezen van het rijke Westen aan Afrika. Wel graag dankbaar zijn...  

Bush' nieuwe vluchtelingentsaar wekt verbijstering

Zowat iedereen in de VS die actief is rond vrouwen, vluchtelingen en ontwikkelingssamenwerking, vindt de benoeming van backbencher (minder belangrijk politicus die zich op de achtergrond beweegt) Ellen Sauerbrey als staatssecretaris voor Bevolking, Vluchtelingen en Migratie een schande. Als VS-vertegenwoordigster in de VN-commissie voor de Status van de Vrouw trad ze voor het voetlicht met aartsconservatieve standpunten. In maart blokkeerde Sauerbrey Peking+10, een twee weken durende vrouwenconferentie, met haar standpunt over abortus. De 68-jarige Sauerbrey lag de laatste jaren regelmatig dwars bij de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw. Ze verzette zich tegen een initiatief om alle VN-lidstaten te verplichten "geweld tegen vrouwen te veroordelen en zich niet te verschuilen achter gewoonte, traditie of religie." "De zoveelste benoeming van een totaal onbekwame figuur op een sleutelpost. Pure vriendjespolitiek", luidt de reactie van een coalitie van tien vrouwen- en ontwikkelingsgroepen. Sauerbrey gaat samen met de officile hulporganisatie USAID beslissen welke landen bilaterale hulp ontvangen. Ze krijgt ook een vinger in de pap bij de internationale humanitaire hulp. "Deze baan gaat over één van de belangrijkste morele vraagstukken van onze tijd," zegt Joel R. Charney van Refugees International. "Niet echt een functie om een politieke stropop te droppen." (IPS, 17/21-10/2005)

Minder oorlogen, maar oorlogsuitgaven stijgen

Volgens het prestigieuze Human Security Report 2005 woedden er in 1992 op onze planeet nog meer dan 100 gewapende conflicten, nu zijn dat er nog zestig. Het aantal zware conflicten, waarbij meer dan 1000 mensen op het slagveld omkomen, is zelfs met 80 procent verminderd. Ook staatsgrepen, volkerenmoord, mensenrechtenschendingen en internationale crisissen lopen terug. Alleen terroristische aanslagen nemen toe. Oorlogen hebben nu vooral dodelijke neveneffecten. In arme conflictgebieden eisen honger en ziekten een hoge tol, waardoor 90 procent van de slachtoffers burgers zijn. De zwaarste slachtingen speelden zich de laatste jaren af in Congo, Irak, Colombia en Nepal. Het Amerikaanse defensiebudget bedraagt dit jaar 421 miljard dollar. China en Rusland geven elk jaar ongeveer 50 miljard uit aan hun leger, en Japan en Groot-Brittannië elk ongeveer 41 miljard. (IPS, 17/21-10-2005)

China bezorgd om zijn armen

China heeft een eigen manier gevonden om de onevenwichtigheid op zijn handelsbalans weg te werken. In plaats van zijn nationale munt te devalueren, een vraag van de Verenigde Staten, hebben de communistische leiders besloten om de binnenlandse rijkdom te herverdelen en zo de koopkracht van de arme plattelandsbevolking te versterken. Vorig jaar bedroeg de export van het land 32 miljard dollar meer dan de import. Dit jaar zou het verschil oplopen tot 100 miljard dollar. Volgens de Verenigde Staten is een herevaluatie van de Chinese munt de beste oplossing voor dit onevenwicht. De munt staat volgens deskundigen nu 40 procent te laag ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Chinese producten zijn daardoor financieel gezien zeer aantrekkelijk op de markt. China zelf voelt meer voor een andere oplossing. Met het elfde vijfjarenplan dat vorige week werd goedgekeurd, verwijderen de communistische leiders zich een stap verder van het huidige "growth-at-any-cost"model. De toekomst van de Chinese economie zit voor hen in een verbetering van de koopkracht van de Chinese bevolking. Een stijgende binnenlandse vraag remt de export immers af. Op dit moment bedraagt de Chinese economische groei 9 procent per jaar. In de toekomst wil China dit groeicijfer kunnen behouden. (IPS, 17/21-10-2005)

Noodhulp faalt

De hulpverlening aan de overlevenden van de tsunami van december 2004 wordt bemoeilijkt door organisaties die niet weten wat ze moeten doen, tussenpersonen die geld achteroverdrukken en instanties die geen verantwoording afleggen over de grote bedragen die door hun handen gaan. Dat is ongeveer de kern van een studie van het Mensenrechtencentrum van de universiteit van Berkeley in Californië. Even erg is dat veel ontheemden in de tsunamilanden helemaal geen inspraak hebben in hoe hun gemeenschappen worden opgebouwd. Geldgebrek speelt ook mee bij de humanitaire hulp aan vluchtelingen. Het Wereldvoedselprogramma van de VN (WFP) kreeg in 2004 219 miljoen dollar minder, ten gevolge van nieuwe internationale prioriteiten. "De internationale gemeenschap investeert blijkbaar liever in de oorlog tegen het terrorisme dan in de bestrijding van ondervoeding", klaagt Jean Ziegler, de speciale VN-rapporteur voor het recht op voedsel. (IPS, 17/21-10-2005)

Venezuela ondergaat positieve gedaanteverandering

Begin oktober reisde Joao Pedro Stédile van de Braziliaanse landlozenbeweging MST door Venezuela om van dichtbij de verdiensten van de Bolivariaanse revolutie te leren kennen. Volgens Stédile heeft dit land op zowat alle vlakken een gedaanteverandering ondergaan: op gebied van politiek, economie, onderwijs en gezondheidszorg, grondverdeling, buitenlandse politiek en de rol van het leger. Niets dan lof over de verwezenlijkingen van Chávez. (IPS, 17/21-10-2005)

Indisch gasveld

Op wereldvlak is het Krishna-gasgebied, de grootste gasvondst in India van de afgelopen dertig jaar, niet bijzonder. Voor India is het veld echter van groot belang. Om de groeiende economie blijvend te kunnen ondersteunen, moet India zijn eigen energieaanbod uitbreiden. Het land is ook volop bezig allianties aan te gaan met Rusland, Iran en China voor energiebevoorrading. Het gasveld, dat zich in de Baai van Bengalen bevindt, zou een waarde hebben van 4 miljard dollar en een gasvoorraad bevatten van minstens 6000 miljard kubieke voet. (IPS, 17/21-10-2005)
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019