Ingezonden: Zorgstelsel: zorg of 'ontzorgen'?

Op de radio waren achter elkaar drie reclamespotjes over het nieuwe zorgstelsel te horen van: zorgverzekeraar Menzis, vakbeweging FNV en het ministerie van VWS. "Geen wonder dat mensen de weg kwijtraken" concludeerde de directeur van het Utrechts Provinciaal Patiënten/Consumenten Platform (PP/CP Utrecht). Daarom organiseren de samenwerkende patiënten-, consumenten- en cliëntenorganisaties in de provincie Utrecht vanaf 1 november een gezamenlijke meldmaand. Dagelijks zitten de medewerkers van het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Utrecht (IKG) klaar om verhalen te verzamelen. Via telefoon en email kan iedereen onder de noemer 'Meld uw zorg' vragen, problemen en opmerkingen kwijt. De samenwerkende organisaties kunnen op die manier zorgen en knelpunten van burgers inventariseren. Met die kennis kunnen zij vervolgens op zoek gaan naar oplossingen. Want er verandert de komende tijd van alles in de gezondheidszorg. Een nieuwe zorgverzekering, nieuwe wet voor arbeidsongeschiktheid, andere organisatie van maatschappelijke ondersteuning in de WMO. Mensen worden er onrustig van. De gevolgen van veel veranderingen zijn nu nog moeilijk in te schatten, maar duidelijk is, dat de overheid meer verantwoordelijkheid wil neerleggen bij de burgers. En dat is vaak lastig voor kwetsbare mensen. Als je ziek bent ben je minder goed in staat om voor jezelf op te komen. Ook de bureaucratie zorgt bij veel mensen voor frustratie. De papieren rompslomp is vaak enorm. Veel nieuwe systemen gaan uit van gemiddelden en dat is niet voor iedereen even handig. Laat uw stem ook horen bij Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Utrecht IKG Utrecht. Het IKG voert de meldmaand uit, bereikbaar op werkdagen van negen tot vier uur op 0900-243 70 70 (0,10 c/pm) . Zie ook
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019