Ingezonden: Herkeuringen nu stopzetten

Spoeddebat over uitvoering door UWV


Klassenstrijd, zoals op deze foto in België, is geen uitvinding van communisten, maar noodzakelijk antwoord op de kapitalistische uitbuiting. (Foto PvdA-B)  

De herkeuringen van mensen met een WAO-, WAJONG- of WAZ-uitkering moeten zo snel mogelijk stopgezet worden. Zolang besluitvorming over definitieve stopzetting nog niet is afgerond moeten deze herkeuringen in ieder geval met onmiddellijke ingang opgeschort worden. De mensen die als gevolg van een herkeuring of de dreiging daarvan reeds zijn gedupeerd moeten schadeloos gesteld worden en er moet zo snel mogelijk werk gemaakt worden van een realistisch en effectief reïntegratiebeleid. Dit verzoekt de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid in een brief aan de Tweede Kamer. Op 2-11 vanaf 20.00 uur vond een spoeddebat plaats tussen de Tweede Kamer en minister de Geus over de uitvoering van de herkeuringen door het UWV.

Aanleiding is een intern rapport van het UWV waarin grote onvrede bij verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen naar voren komt. Het rapport schetst het beeld dat de verzekeringsartsen van het UWV er niet in slagen om hun eigen professionaliteit te ontwikkelen en hoog te houden, met als gevolg onder andere een gebrek aan uniformiteit, dus willekeur. De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid stelt vast dat dit beeld volledig strookt met de informatie over het verloop van de herkeuringen van ME-patiënten die het afgelopen jaar bij haar Informatie- en Meldpunt Herkeuringen is binnengekomen.

De chronische ziekte ME/CVS is volgens de Gezondheidsraad een ernstig invaliderende aandoening. Deze ziekte leidt bij de meeste patiënten tot gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De ziekte wordt als 'moeilijk objectiveerbaar' beschouwd omdat verzekeringsartsen het extra moeilijk vinden deze ziekte te beoordelen. Het gevolg is dat bij de (her)keuringen van mensen met ME/CVS het in het rapport gesignaleerde gebrek aan professionaliteit zich sterk voordoet, waarschijnlijk nog sterker dan bij andere herkeuringen.

Uit de gegevens die het Informatie- en Meldpunt Herkeuringen van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid heeft verzameld komt onder andere het volgende naar voren:

De herkeuringen voor de WAO, WAJONG en WAZ richten volgens de Steungroep niet alleen bij mensen met ME/CVS maar ook bij andere betrokkenen veel ellende aan. Vooraf leven veel mensen lange tijd in grote angst en spanning, achteraf moeten zij de vaak schrijnende gevolgen verwerken. Uit alle gegevens blijkt dat de doelstelling dat herkeurden weer aan het werk zouden komen op korte én langere termijn niet waar te maken is.

De Steungroep staat in haar oproep aan de Tweede Kamer niet alleen. De herkeuringen liggen van meerdere kanten onder vuur. Zo probeert de Stichting CORV de herkeuringen langs juridische weg stop te zetten en neemt ook binnen de vakbonden het verzet toe.

De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid behartigt al meer dan 10 jaar de belangen van ME-patiënten op het gebied van arbeidsongeschiktheid, werk, uitkeringen, school en studie, en voorzieningen. Meer informatie: www.steungroep.nl of 050 549 29 06.

Voor meer informatie:

Groningen, 2 november 2005

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019