Internationale conferentie van communistische- en arbeiderspartijen Athene


De buitenlandse delegaties namen op 17 november, in de stromende regen, deel aan de jaarlijkse herdenking van de opstand van 15-17 november 1973 op de Technische Universiteit in Athene tegen de militaire dictatuur, die sinds 1967 het land terroriseerde. De opstand werd op beestachtige wijze in bloed gesmoord met 34.000 kogels. De demonstratie was ondanks de regen groter dan ooit. (Foto Manifest)  


Blik op de conferentie  


 


 


 


 


 


 

Wil van der Klift

Van 18 tot en met 20 november 2005 kwamen in Athene 73 partijen uit 61 landen - het hoogste aantal sinds het begin van de conferenties in 1998, waaraan toen 57 partijen uit 50 landen deelnamen - uit alle continenten bijeen tijdens de Internationale Conferentie van Communistische en Arbeiderspartijen met het onderwerp 'Huidige trends binnen het Kapitalisme. Economische, politieke en sociale gevolgen. Het communistische alternatief'.

De nadruk lag deze keer op het formuleren van praktische doelen voor gezamenlijk optreden. Er circuleerden 13 solidariteitsverklaringen, waarvan de meeste door het overgrote deel van de deelnemers werden getekend.

Veel aandacht ging uit naar de huidige agressie van het imperialisme op alle niveaus en de aanslagen op de sociale en vakbondsrechten. Verschillende verzetsstrategieën en de rol van communisten daarbij, plaatsvindend onder uiteenlopende omstandigheden, werden besproken. De discussie onderstreepte de noodzaak van de strijd voor het socialisme als belangrijkste doel en er vond uitwisseling van ideeën plaats om dat doel in de 21ste eeuw te bereiken.

De conferentie legde de nadruk op de noodzaak van het ontwikkelen van actieve politieke solidariteit en steun van communistische en arbeiderspartijen en meer in het algemeen met volksbewegingen. Er vond uitwisseling plaats van praktische, concrete vormen van gezamenlijke actie.

De deelnemers riepen op tot intensievere uitwisseling, internationaal en regionaal en onderstreepten het specifieke belang en het positieve effect van de samenwerking tussen communistische en arbeiderspartijen met het doel hun gemeenschappelijke acties met bredere democratische, anti-imperialistische, antimonopolistische en patriottische krachten te coördineren.

De absolute noodzaak van het uitwisselen van ideeën en theoretische discussies over de vraagstukken van het socialisme werd onderstreept.

Tijdens de conferentie werden 15 concrete initiatieven voorgesteld. Dit kan worden gezien als een belangrijke stap voorwaarts in de verdere ontwikkeling van solidariteit en gemeenschappelijke actie tussen communistische en arbeiderspartijen:

 1. Gezamenlijke campagne voor de vrijlating van de vijf Cubaanse patriotten, inclusief het organiseren van een delegatie van parlementariërs, vakbondsvertegenwoordigers en andere bekende mensen naar de gevangenissen in de VS.
 2. Delegatie van internationale solidariteitsgroepen van leden van onze partijen naar Cuba en Venezuela. Actieve steun voor alle initiatieven, gericht tegen het 'Vrijhandelsverdrag tussen de America's' (FTAA/ALCA). Mobilisatie voor de uitlevering van Posada Carrilles aan Venezuela.
 3. Gemeenschappelijke actie tegen de anticommunistische resolutie van de Raad van Europa. Aan de orde stellen hiervan in de landen van herkomst: handtekeningenacties en protesten organiseren.
 4. Campagne organiseren over het belang van het socialisme in deze tijd tergelegenheid van de 90ste verjaardag van de Grote Socialistische Oktoberrevolutie in 2007.
 5. Voor de 1 Mei-viering in 2006 een campagne starten tegen armoede, werkloosheid, ontslagen, liberalisering van werktijden, de hervormingen van de sociale zekerheid en voor vakbondsrechten; tegen de structurele aanpassingsprogramma's en de politiek van IMF en WB en voor de opheffing van de schulden van de zogenaamde derdewereldlanden.
 6. Een bijeenkomst beleggen van communistische onderwijzers en leerkrachten uit Europese landen over de gevolgen van de kapitalistische herstructurering en de Lissabon-strategie m.b.t. het onderwijs. Gezamenlijk werk op het terrein van de verspreiding van de communistische ideologie en waarden onder de jeugd en het gebruik van internet.
 7. Een Europese campagne tegen de antiterrorisme-maatregelen van de EU.
  Steun voor de activiteiten van de CP van Finland gedurende de EU-Summit.
 8. Systematische monitoring van vraagstukken gerelateerd aan de vervolging van communistische partijen en andere anti-imperialistische krachten, zoals het verbieden van het begrip 'communistisch' in de naam van een partij, waar CP's illegaal zijn en m.b.t. processen en gevangenzetting en andere vormen van vervolging en onderzoek. Het installeren van een werkgroep m.b.t. deze vraagstukken.
 9. Actieve steun voor brede deelname aan regionale bijeenkomsten van communistische partijen, zoals in Latijns-Amerika en andere regionale bijeenkomsten.
 10. Steun voor het Europese initiatief van de Portugese CP m.b.t. de ontwikkelingen in Europa en de EU in maart 2006.
 11. Bijeenkomst van de CP's en anti-oorlogsbewegingen in de Balkan-landen gericht tegen grensveranderingen, en de imperialistische interventies van de NAVO, de VS en de EU.
 12. Campagnes voor de terugtrekking van de buitenlandse bezettingsmachten uit Irak, tegen NAVO- en buitenlandse militaire basissen. Steun voor het initiatief van de CP van Canada in Vancouver, juni 2006 en andere relevante initiativen.
 13. Solidariteit met de DVR Korea die wordt geconfronteerd met een, door de VS geleide, blokkade en bedreiging door imperialistische agressie, zowel als met de bevolkingen van alle landen die worden geconfronteerd met imperialistische bedreigingen.
 14. Actie tegen het 'Groter Midden-Oosten Plan'. Actieve solidariteit met de Iraakse bevolking voor de beëindiging van de bezetting en het herstel van de soevereiniteit van het land. We spreken ook onze solidariteit uit met de bevolkingen van Libanon en Syrië in hun strijd tegen de imperialistische druk en bemoeienissen in de binnenlandse zaken van hun landen. Wij wijzen de imperialistische bedreigingen tegen Iran af en tonen onze solidariteit met zijn bevolking in de strijd voor vrede, vooruitgang, democratische rechten en sociale rechtvaardigheid. De solidariteitsacties met de vredeskrachten in Israël intensiveren. Het organiseren van een internationale actiedag tegen de racistische Israëlische muur in Palestina en andere acties. Gezamenlijke solidariteitsdelegatie van vertegenwoordigers van de CP's naar Libanon, Syrië, Palestina en Israël.
 15. De solidariteitsacties met de bevolkingen van Afrika vermeerderen, tegen imperialistische exploitatie, en de promotie van gezamenlijke solidariteit, samenwerking en gemeenschappelijke actie met de Afrikaanse communistische en arbeiderspartijen.

Over tijdstip, plaats (waarschijnlijk in Portugal in november) en onderwerp van de internationale bijeenkomst in 2006 zal worden besloten tijdens de bijeenkomst van de voorbereidingsgroep. Daarover zal tijdig worden bericht.

Deelnemende partijen:

 1. CP van Albanië,
 2. Algerijnse P Democratie & Socialisme, PADS,
 3. CP van Argentinië,
 4. CP van Australië,
 5. CP van Oostenrijk,
 6. Democratisch Progressieve Tribune, Bahrein,
 7. CP van Wit-Rusland,
 8. WP van België,
 9. WCP van Bosnië & Herzegovina,
 10. CP van Brazilië,
 11. CP van Brittannië,
 12. Nieuwe CP van Brittannië,
 13. Bulgaarse CP 'Georgi Dimitrov',
 14. CP van Bulgarije,
 15. CP van Canada,
 16. CP van China (*),
 17. CP van Cuba,
 18. AKEL-Cyprus,
 19. CP van Bohemen & Moravië,
 20. CP in Denemarken,
 21. CP van Denemarken,
 22. CP van Egypte,
 23. CP van Estland,
 24. CP van Finland,
 25. CP van Macedonië,
 26. Verenigde CP van Georgië,
 27. Duitse CP (DKP),
 28. CP van Griekenland,
 29. Hongaarse WP,
 30. CP van India (M),
 31. Tudeh Partij van Iran,
 32. Iraakse CP,
 33. CP van Ierland,
 34. WP van Ierland,
 35. CP van Israël,
 36. P Communistische Heroprichting (Italië),
 37. P Italiaanse Communisten,
 38. Jordaanse CP,
 39. WP van Korea,
 40. SP van Letland,
 41. Libanese CP,
 42. SP Litouwen,
 43. CP van Luxemburg,
 44. P Congres voor de Onafhankelijkheid van Madagascar (AKFM),
 45. CP van Malta,
 46. P Communisten van Mexico,
 47. Nieuwe CP van Nederland,
 48. CP van Noorwegen,
 49. Palestijnse CP,
 50. Filippijnse CP-1930,
 51. CP van Polen,
 52. Portugese CP,
 53. Roemeense CP,
 54. Socialistische Alliantie Partij Roemenië,
 55. CP van de Russische Federatie,
 56. CP van de Sovjet- Unie,
 57. CWP van Rusland-P van de Communisten van Rusland,
 58. Unie CP's-CPSU,
 59. Nieuwe CP van Joegoslavië,
 60. CP van Slovakije, CP van Spanje,
 61. CP van de volkeren van Spanje,
 62. Soedanese CP,
 63. CP van Zweden,
 64. Syrische CP,
 65. CP van Syrië,
 66. CP van Tadzjikistan,
 67. CP van Turkije,
 68. CP van Oekraïne,
 69. Unie van Communisten van Oekraïne,
 70. CP van VS,
 71. CP van Venezuela,
 72. CP van Vietnam.

(*) waarnemer

Boodschappen en geschreven bijdragen:

 1. CP van Chili,
 2. CP van Bangladesh,
 3. CP van India,
 4. Revolutionaire Volkspartij Laos,
 5. Socialistische Volkspartij van Mexico,
 6. Partij van Communisten van de Republiek Moldavië,
 7. Partij van Communisten van Cataluña,
 8. Zuid-Afrikaanse CP.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019