Europese solidariteitsmanifestatie met socialistisch Cuba groot succes!


Chávez en Castro werken met toenemend succes aan een Zuid-Amerikaans alternatief voor ALCA/FFTA: ALBA.  

Redactie buitenland

Ondanks het feit dat de regering diezelfde ochtend een verbod op samenscholing in Parijs afkondigde, ondanks de boycot van de zogenaamde vrije en democratische pers en ondanks de weigering van L'Humanité om een betaalde aankondiging van de manifestatie te publiceren, namen 1000 personen aan de manifestatie deel. De belangrijkste bijeenkomst om de Cubaanse Revolutie te steunen ooit in Frankrijk georganiseerd.

Eisen zoals de vrijheid voor de 'Cuba Vijf', het verlaten van de Guantánamo-basis en het opheffen van de blokkade werden door iedereen gesteund.

Verschillende vertegenwoordigers van solidariteitsorganisaties en communistische partijen vanuit alle hoeken van Europa namen deel aan de bijeenkomst. Vijf partijen die niet aanwezig konden zijn stuurden ons hun steunboodschappen. Een honderdtal bekende persoonlijkheden van over de hele wereld stuurde een getekende ondersteuningsoproep naar aanleiding van deze bijeenkomst.

Dit alles zal niet zonder weerklank blijven. Het zal ongetwijfeld de basis vormen voor een verdere ontwikkeling van de solidariteit met Cuba. George Hage, oudste afgevaardigde van het Nationale Parlement en erevoorzitter van deze Europese solidariteitsmanifestatie, stelde in zijn speech: "Het verdedigen van Cuba en de verwezenlijkingen van de Revolutie is onszelf verdedigen!"

Slotverklaring

De organisaties en de vrienden van Cuba, aanwezig op de Europese bijeenkomst van 12 november 2005 te Parijs, eisen het einde van alle agressies en druk die uitgeoefend worden tegen de Cubaanse Revolutie met het oogmerk deze te vernietigen. Het Cubaanse volk heeft het recht zijn eigen lot te kiezen. De ontwikkeling van de Cubaanse Revolutie, die versterkt wordt door de strijd tegen de hegemoniepolitiek van de regering van de VS gedurende 45 jaar, heeft de solidariteit en steun nodig van alle eerlijke mannen en vrouwen uit Europa en de hele wereld. Cuba en zijn socialistische Revolutie was en is een voorbeeld voor de samenwerking en solidariteit tussen de volkeren. De duizenden Cubanen die hun onbaatzuchtige solidariteit bieden aan meer dan 107 landen zijn daarvan het levend bewijs. De huidige situatie vereist een concrete en onvoorwaardelijke solidariteit met Cuba en zijn Revolutie.

Wij lanceren als deelnemers van deze solidariteitsbijeenkomst met socialistisch Cuba de volgende eisen:

De vertegenwoordigde organisaties van deze bijeenkomst verbinden zich ertoeom aanwezig te zijn tijdens de Europese solidariteitsbijeenkomst met Cuba die zal plaatshebben in november 2006 te Istanboel.

Onmiddellijke opheffing van de blokkade!

Vrijheid voor de Vijf van Miami!

Leve de Cubaanse Revolutie!

(Vertaling: Cuba Socialista)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019