Met gezondheid van Milosevic wordt geen rekening gehouden


Del Ponte, geheel aan de leiband van de VS/NAVO, één van de echte boeven van het Tribunaal.  

Wil van der Klift

Het ITCY (Haagse NAVO schijntribunaal) kondigde opnieuw een week uitstel aan van het proces voor de vroegere Joegoslavische president Slobodan Milosevic vanwege zijn gezondheidsproblemen. De zittingen werden vorige week opgeschort en zouden weer starten op dinsdag 29 november jl.

De schorsing houdt verband met de hoge bloeddruk van Milosevic en de slechte conditie van zijn hart. De ex-president, nu 64 jaar, verdedigt zichzelf tegen de beschuldigingen die hem onterecht ten laste worden gelegd. Verzoeken om uitstel en een minder zwaar programma worden stelselmatig afgewezen, ondanks het feit dat talloze artsen uit binnen- en buitenland zo'n uitstel aanraden. Milosevic verwerpt terecht ook het verwijt dat hij de veroorzaker is van de desintegratie van het land. De invloed van westerse machten laat over deze vraag geen enkele twijfel bestaan. Joegoslavië is doelbewust uit elkaar geslagen door het Westen.

Milosevic verwerpt de wettigheid van het misdadige NAVO-tribunaal, dat door de Veiligheidsraad, waarin de VS een doorslaggevende positie hebben, werd opgericht en niet door de Algemene Vergadering van de VN. De financiering is voor het grootste deel een Amerikaanse aangelegenheid. Van enige onpartijdigheid is absoluut geen sprake. De zwakke gezondheid van het ex-staatshoofd heeft inmiddels geleid tot 22 onderbrekingen sinds het begin van het proces in februari 2002. De ex-president werd in april 2001 uit zijn huis in Belgrado gekidnapt en aan het tribunaal uitgeleverd. Verzoeken over een verlenging van het proces en een minder hoog tempo van het proces worden voortdurend van de hand gewezen. Veel mensen zou er heel wat aan gelegen zijn als Milosevic voor het einde van het proces zou komen te overlijden.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019