Vergadering van het partijbestuur 8 oktober 2005

Mededelingen: Het scholingsproject is gestart. Op 23 oktober vindt een Cuba-manifestatie plaats. Er is internationaal overleg geweest over de voorbereiding van een 'Lissabon-conferentie' met de DKP, KPL en PvdA-B. De Chinese visie op het socialisme is het waard om te worden bestudeerd. China wordt economisch en politiek steeds belangrijker. Daarom is Manifest gestart met een reeks artikelen over dit land. Er wordt nagedacht over het organiseren van conferenties om ons standpunt te ontwikkelen.

Partij en beweging: Er zijn binnen de partij tegengestelde ontwikkelingen waar te nemen. Positieve en negatieve springen beide in het oog. Hoe kunnen we de positieve versterken en de negatieve remmen? Hoe gaan we om met de anticommunistische campagnes van de EVP? Hoe werken we in bewegingen en hoe verhoudt dit zich tot de opbouw van de partij? Wat betekent dit alles voor het congres? De partij zal nieuwe prioriteiten moeten stellen. Deze prioriteiten zullen worden vastgelegd in een 10-punten program.

Voorbereiding Congres: Het PB stelt het eerste congresstuk vast en stuurt dit naar de leden. In afdelingsvergaderingen in november wordt het stuk besproken en beoordeeld. Het PB verwerkt de wijzigingsvoorstellen in het stuk. Het dan definitieve stuk wordt ter goedkeuring aan het congres voorgelegd. Het stuk is opgebouwd uit een politieke beoordeling van de toestand in de wereld en de sitatie in de partij. Het verslag van werkzaamheden volgt nog. Het congres zal worden gehouden op 3/4 of 10/11 juni in Amsterdam. Volgende vergadering PB: 3 december a.s.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019