Rijksambtenaren in actie


De Nederlandse Bank  

Piet Schouten

Na maandenlange vruchteloze onderhandelingen over de CAO 2005 voor de 117.000 rijksambtenaren hebben de vakcentrales de buik vol van de praatjes van de werkgever. Ambtenaren verdienen genoeg, vindt Remkes. Een fatsoenlijk CAO-bod is onnodig. "We hebben als rijk geen problemen bij het werven van medewerkers, dus waarom zouden we meer bieden?"

Er ligt een bod dat sinds het begin van de onderhandelingen niet is verbeterd. In 2005 ligt de inflatie volgens de bonden op 1,8 procent en in 2006 wordt 1,5 procent verwacht. Als het aan Remkes ligt krijgen 'zijn' werknemers 1,25 procent voor twee jaar en incasseren een loonsverlaging! De tegemoetkoming in de premie ziektekosten verdwijnt en als compensatie ligt er een bod van 30 euro per maand.

Kostwinners in de lagere schalen zijn extra de dupe. Mensen in een 'substantieel bezwarende functie', vooral in gevangenissen, moeten langer doorwerken of krijgen een lagere uitkering. De autokostenvergoeding is uitgekleed door belastingheffing, waardoor dankzij de gestegen brandstofprijzen, werknemers voor dienstreizen eigen geld in moeten zetten om hun functie te kunnen uitoefenen. De voorstellen voor de regeling voor kinderopvang zijn een lachertje. Werknemers bij het rijk ontvangen al jaren niet alleen aanzienlijk minder dan werknemers in de marktsector, maar ook veel minder geld dan andere ambtenaren. En niet in het kader van 'werk boven inkomen'. Voor rijksambtenaren geldt blijkbaar: 'Én minder banen én minder koopkracht!'

In de Trendnota Arbeidszaken Overheid 2006 van Binnenlandse Zaken lezen we dat de lonen tussen 1999-2003 als volgt zijn gestegen: rijk 15,88 procent, politie 16,57 procent, defensie 17,99 procent, gemeente 18,60 procent, hoger onderwijs 19,13-23,72 procent. Het aantal werknemers in dienst bij de rijksoverheid is in de jaren 2002-2005 afgenomen van 126.000 naar 117.000. Terwijl de minister reorganiseert, taken verzwaart en steeds meer flexibiliteit eist, is het blijkbaar teveel gevraagd om daar een fatsoenlijke CAO tegenover te zetten!

Er is geld genoeg aanwezig in dit land wanneer we de jaarverslagen van grote jongens als Shell, ABN AMRO etc. bekijken. Het grote graaien van de markt is overgenomen door een groep topambtenaren die zich ten koste van de meerderheid van overheidswerkers verrijkt.

Bij de ministeries en buitendiensten hebben kaderleden van ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak donderdagochtend het startsein gegeven voor een protestactie. Er worden handtekeningen opgehaald voor een fatsoenlijke CAO. Remkes, zó ga je niet met je ambtenaren om! Om 10 uur donderdagochtend 24 november waren in een paar uur tijd al 9000 handtekeningen opgehaald en rolden over de faxen van het CAO Comité Rijk in Zoetermeer. Ook bij de ambtenaren is DE MAAT VOL! Op de werkplekken wordt het werk onderbroken en volop gediscussieerd. Spontaan melden zich bondsleden om met de pamfletten van de vier bonden aan de slag te gaan. De actievoerende ambtenaren gaan begin december aan Remkes de handtekeningen aanbieden. Op 2 december vindt er een actievergadering plaats in Utrecht. Mocht die geen resultaat opleveren dan volgen verdere acties.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019