Ingezonden: Sociale dienst en gemeentebestuur draaien door

Het uitgangspunt van de gemeente - werk (dat er niet is!) boven inkomen - begint bizarre vormen aan te nemen. Bij sollicitaties zijn uiterlijk en gedrag van belang. Mogen instanties eisen stellen aan het gedrag en uiterlijk van werkzoekenden? Ja, zegt de gemeente. En als voorbeelden worden genoemd lichaamshygiëne, piercings, een afwijkend dag en nachtritme, uitzonderlijke kleding, (wat is uitzonderlijk?) een huisdier hebben, et cetera. Hierover - in plaats van over de massawerkloosheid - organiseerde de gemeente een serieus peperduur debat in Felix Merites op 6 december. Want, zegt de gemeente, hier moet beleid op worden ontwikkeld. Het lijkt ons dat er een nieuw formulier moet komen, waarop wordt ingevuld hoe vaak je onder de douche gaat. Ook dienen er kledingvoorschriften te komen en een verbod voor werklozen op het hebben van een huisdier, die in een gemeentelijke verordening worden vastgelegd. Bij de huisbezoeken dient naast de wasmand ook de kledingkast te worden gecontroleerd op de mate waarin de kleding voldoet aan de laatste mode. Wij stellen voor dat de bijzondere bijstand gebruikt gaat worden om werklozen een abonnement te geven op modebladen. Ook dient er een verbod op piercings te komen, weliswaar hebben veel cassières bij de Vomar ook piercings en kan het de meeste werkgevers geen bal schelen of en zo ja waar werknemers piercings hebben. De ene werkgever wil dat iemand zo gekleed is, terwijl je bij een ander weer zus gekleed moet zijn, maar de bureacratie moet aan het werk worden gehouden. Want tenslotte moet alles worden gedaan om de aandacht af te leiden van het feit dat er tweeënhalf miljoen werklozen zijn. Een zinloos debatje van hondenpoepniveau.

Bijstandsbond
Da Costakade 158
1053 XC Amsterdam
020-6898806

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019