ABVAKABO-top liet leden stikken

Actie leidt tot succes


 

Wil van der Klift

Burgemeester Cohen van Amsterdam heeft het leger ingeschakeld om de staking te breken van Amsterdamse brandweerlieden die zich, gedwongen door hun bondsleiding, voor de derde achtereenvolgende dag massaal ziekmeldden. Zij wijzen de nieuwe regeling voor het vroegpensioen die op 6 december tussen de bonden en de werkgevers is afgesproken categorisch af.

In de Amsterdamse kazernes werden donderdag 8 december ongeveer tachtig stakingsbrekers gedropt met verschillende soorten brandweeropleidingen, burgerpersoneel en militairen. Burgemeester, vertegenwoordigers van de Luchtmacht en sommige woordvoerders van de Amsterdamse brandweer verklaarden dat de kwaliteit van de hulpverlening in orde is.

Actievoerende brandweerlieden, vakbonden van het defensiepersoneel en de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding toonden echter geen enkel vertrouwen in de noodzakelijke deskundigheid van de militairen. De brandweerlieden van Defensie zijn niet getraind om een flat in Amsterdam te ontruimen of een grote brand in een flat te blussen. Brandweerlieden en defensiebonden zijner ook fel op tegen dat militairen worden ingezet als stakingsbreker.

Het merendeel van de ochtendploeg (125 mensen) in Amsterdam had zich donderdagochtend ziek gemeld. Cohen zette niet alleen stakingsbrekers in, maar kondigde ook aan hen allemaal op te roepen om aan het werk te gaan. Zo niet, dan volgen sancties. In de loop van de middag werden al vijftig brandweerlieden gezond verklaard. Deze teneur van meedogenloos straffen is ook zichtbaar in veel andere steden: Leeuwarden (Dales), Utrecht (Brouwer) en Rotterdam (Opstelten).

De acties beperkten zich niet tot Amsterdam. Op veel plaatsen hinderden actievoerende brandweerlieden het verkeer in de ochtendspits op woensdag en donderdag (Den Bosch, Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht), gingen zij massaal de ziektewet in (Eindhoven) of bezetten het stadhuis (Alkmaar). De acties gingen vrijdag en zaterdag op tal van plaatsen door.

De vakbonden hebben inmiddels een groot probleem. Zij bereikten dinsdag een akkoord over een nieuwe CAO met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarin zijn ook afspraken gemaakt over het functioneel leeftijdsontslag (flo), dat volgens de aangepaste fiscale wetgeving in 2006 niet meer is toegestaan.

Volgens het akkoord houden brandweermensen met twintig dienstjaren de huidige rechten. Dat betekent dat ze op 55-jarige leeftijd kunnen stoppen met werken. Voor het overige brandweerpersoneel geldt een overgangsmaatregel. De bonden legden het akkoord dinsdag met een positief advies voor aan hun achterbannen. Peter Wiechmann, de onderhandelaar van ABVAKABO FNV, noemde de acties "reden voor ongerustheid, want de oppositie is nog groter dan ik al verwacht had". "Dit zit de mensen vreselijk hoog. Er bestaat ook veel onvrede over de bonden. De brandweermensen vinden dat wij dit nooit hadden mogen afspreken", aldus Wiechmann. Maar hij voelde er niets voor om de onderhandelingen open te breken. (Zie ook NCPN-verklaringen)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019