Economisch profiel van Cuba 2003-2004


Voortgaande economische groei op Cuba, mede dankzij nauwe banden met Venezuela.  


 

Redactie buitenland

Manifest werpt een blik op de economische situatie op Cuba van twee jaar geleden. Van belang is om te weten dat de economische positie inmiddels nog meer is verbeterd. De ingewikkelde internationale situatie, het negatieve economische klimaat en de toenemende agressie van de regering van de VS, dwongen Cuba enorme inspanningen te verrichten om de recente vooruitgang in zijn sociale systeem te kunnen bereiken.

Een grondige vernieuwing van het sociale beleid van de Revolutie ligt aan de basis van de Cubaanse doelstelling om de best mogelijke resultaten te behalen uit een minimum aan middelen. Zo werd de strategische basis gelegd voor de toekomstige economische ontwikkeling en heeft Cuba bewezen dat zelfs een laag ontwikkelingspeil een nieuwe en rechtvaardiger samenleving niet in de weg hoeft te staan.

Gebieden waarin vooruitgang is geboekt zijn de gezondheidszorg, een groeiend potentieel voor de farmaceutische industrie, meer sociale hulp, culturele ontwikkeling, herstel van de agrarische sector en melkproductie, de modernisering van de elektriciteitscentrales en nog veel meer.

De huidige Cubaanse economie is gebaseerd op de dienstensector. Het aantal toeristen is gestegen met 12,7 procent en de inkomens hieruit stegen met 16 procent. In het jaar 2004 werden 1,9 miljoen toeristen verwacht waarvoor 41.600 kamers beschikbaar waren.

Biotechnologie, medicijnen, de productie van medische apparatuur en computerwetenschappen is een andere relevante sector in de economie. Op het gebied van de biotechnologie zijn er uitstekende centra die bezig zijn met de ontwikkeling van hoogwaardige technologieën. Deze industrie ontwikkelt nieuwe producten die naar meer dan 40 landen worden geëxporteerd. De export in deze sector is met 13 procent toegenomen.

De farmaceutische industrie produceert 67 procent van de geconsumeerde medicijnen op Cuba. Speciale aandacht wordt gegeven aan het herstel van apotheken en poliklinieken. In 2003 werden 1927 apotheken hersteld, 27 poliklinieken in de hoofdstad en 36 in de rest van het land.

Er werden op dat moment 45.000 computers gebruikt op lagere en middelbare scholen en er studeren 4000 studenten aan de Universiteit voor Computer Wetenschap.

Cuba is bezig met een programma voor volledige integratie in het onderwijs. Hiervoor is een geïntegreerd plan geïntroduceerd dat niet alleen audio-visuele methoden gebruikt, maar ook fundamentele hervormingen in het onderwijssysteem. Eén van de hervormingen is het maximum van 20 leerlingen per onderwijzer/es op lagere scholen en 15 leerlingen per leraar/es op de middelbare school. Ook worden er nieuwe leraren opgeleid.

Deze hervormingen zijn een stap voorwaarts in de ontwikkeling van cultuur en de versterking van de identiteit. De scholen die opleiden voor leraar kunst hebben nu 16.000 studenten. De onderwijstelevisie zendt 112 programma's uit en acht tv-cursussen die onderdeel zijn van het onderwijsprogramma "Universiteit voor Allen".

Het banksysteem is gemoderniseerd en hervormd. De wisselcontrole is ingesteld om de dollarisering tegen te gaan.

Op agrarisch gebied is de productie van citrusvruchten, groenten, bananen, bonen, eieren en varkensvlees omhooggegaan. De stedelijke landbouw produceerde ongeveer 3.700.000 ton voedsel wat banen voor 326.000 mensen opleverden. De groei van het bnp in 2003 was 2,6 procent, beter dan de verwachte 1,5 procent. Cuba werkt nu aan een voorstel dat de toegevoegde waarde van de dienstensector opneemt in het bnp. Volgens dit voorstel wordt dit cijfer dan 3,8 procent: een toename in geld van 4.800 miljoen pesos.

De hervormingen in de Cubaanse economie hebben resultaten opgeleverd die zichbaar worden uit de volgende cijfers:

 • de productie van ruwe (aard)olie groeide met 2.9 procent;
 • de elektriciteitsproductie groeide met 2,1 procent. De consumptie van aardolie bereikte 83,4 procent en 50.000 huizen werden op het elektricitietsnet aangesloten;
 • de sanering van de suikerindustrie vereist veel van het land;
 • de productie van nikkel was lager dan die van 2002, maar de hogere prijzen zorgden wel voor een hogere opbrengst;
 • 60.000 telefoonlijnen werden aangelegd en de digitalisering van deze systemen bedraagt nu 79 procent;
 • de grafische industrie groeide met 23,2 procent;
 • de voedselindustrie met 4,8 procent;
 • drank- en tabaksproductie met 3,4 procent;
 • communicatie met 5,1 procent;
 • handel met 4,7 procent, diensten met 4 procent;
 • import met 13,4 procent, export met 14,1 procent, de export in de niet-traditionele sectoren zelfs met 23,6 procent;
 • investeringen groeiden met 11,6 procent;
 • de voedselconsumptie met 15,7 procent.

 
De begroting voor het jaar 2004 van de Cubaanse regering was 20.661 miljoen pesos, 13 procent meer dan in 2002. Het doel is de versterking van de sociale verworvenheden van de Revolutie en de uitbreiding daarvan met nieuwe programma's van sociale ontwikkeling in het land.

Bron: Rapport over de economische resultaten voor het jaar 2003 en het sociaal-economisch plan voor 2004. Rapport over de thema's van het Plan voor de Nationale Economie en het Staatsbudget en het Project voor het Staatsbudget in 2004, gepresenteerd tijdens de Tweede Periode van de zittingen van de Nationale Vergadering van de Volksmacht.

http://www.cepec.cu/ingles/ecocuba.htm

Vertaling Michel Wijnhold.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019