Van de redactie


Job Pruijser (vz. NCPN) en Celine van der Hoek-De Vries namens Anti Fascistische oud-Verzetsstrijders Nederland en de Bond van Antifascisten (AFVN / BvA) leggen kransen bij monument ter nagedachtenis aan Hannie Schaft op zondag 27 november 2005. (Foto Manifest)  

De neoliberale aanvallen, nationaal en internationaal, gaan door. De vakbewegingstop in Nederland lijkt 2 oktober 2004 al weer helemaal vergeten. Successen, zoals bij Shell, worden slechts door sterke coalities ter plekke bereikt. Van een gezamenlijk vakbondsfront zoals op het Museumplein is geen sprake meer. Op dit moment worden de brandweerlieden opgeofferd aan de heilige Lissabon-koe. De echte strijd is pas begonnen. We zullen het herwonnen zelfvertrouwen de komende jaren nodig hebben. Voor 2006 staan weer veel - en hevige - aanvallen op de arbeidersklasse op stapel: pensioenen, ontslagrecht en verdere afbouw van de vangnetstaat. We zullen Balkenende, Bolkestein, Wientjes en de anderen waar mogelijk moeten tegenhouden. Hun plannen om de gevolgen van de voortdurende kapitalistische crisis af te wentelen op de werkers en uitkeringsgerechtigden moeten worden gestopt. Steeds vaker zullen we ook aanlopen tegen de aarzelingen van de vakbondstoppen, gevangen als ze zitten in hun parlementaristische strategieën en opvattingen over klassenvrede en sociale partners.

Internationaal vonden er dit jaar grote positieve veranderingen plaats in Latijns-Amerika en (Centraal)-Azië. De positieve rol van China, overal ter wereld, wordt steeds belangrijker. Venezuela ontwikkelt zich op het Amerikaanse continent als aanjager van ALBA, een nieuwe vorm van economische samenwerking in Latijns-Amerika en de Cariben. Het georganiseerde verzet van de 'ongebonden' landen tegen de hegemoniale politiek van de VS neemt toe. Ook in eigen land krijgen Bush en consorten met steeds meer tegenwind te maken. Bovendien herstelt de communistische beweging zich internationaal. Ondanks grote verschillen van mening over tactiek en strategie, en zelfs ook over principiële zaken, neemt de kracht van de partijen die zich op het marxisme-leninisme baseren steeds meer toe. Zozeer zelfs dat van rechterzijde in Europa een aanval is ingezet op partijen en groepen die zich baseren op het wetenschappelijk-socialisme, en met name op de theorie van de klassenstrijd. De angst ter rechter zijde begint manifest te worden. De acties van de brandweerlieden maken duidelijk waarom.

De NCPN staat de komende periode een extra drukke periode te wachten. De partij nam het initiatief tot een vierlanden-conferentie om ons beter te kunnen wapenen tegen de Lissabon-aanvallen. Een aantal afdelingen zullen (weer) aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen en in juni vindt het 5de Congres van de partij plaats. Prioriteit krijgen de vakbondsstrijd, de strijd van jongeren voor werkgelegenheid en een menselijke toekomst, de solidariteit met de strijd in Latijns-Amerika en de ideologische versterking van de partij. De versterking van de partij onder de 'arbeidersklasse' loopt als een rode draad door het partijwerk heen.

Manifest tracht over deze zaken te berichten en biedt enig tegenvuur tegen de rechtse propaganda en de pogingen van de heersende klasse om de bevolking te brainwashen en voor hun karretje te spannen. Het Nederlandse NEE tegen de Grondwet toont echter dat propaganda en reclame niet meer helpen als de bevolking het werkelijk zat is. In 2006 staat een aantal belangrijke kwesties op de kapitalistische Europese agenda: Voortzetting Lissabon-discussie, de Bolkestein Dienstenrichtlijn en de liberalisering van de haven. De gevolgen voor de Nederlandse loon- en uitkeringsafhankelijken zullen desastreus zijn. De privatisering van de gezondheidszorg en de energie leiden onvermijdelijk tot verdere afbraak van kwaliteit, dienstverlening en werkgelegenheid.

De krant handhaaft zich goed en groeit zelfs met nieuwe lezers. Het blijft van groot belang dat er een communistische krant in Nederland verschijnt.Die krant kan alleen blijven verschijnen als de partij zich nadrukkelijker dan nu verantwoordelijk weet voor de productie en verspreiding. In 2006 zullen we daartoe de gestarte discussie in de partij voortzetten.

De Manifest-redactie wenst alle lezers prettige feestdagen en een gezond en strijdbaar 2006. De volgende krant verschijnt op donderdag 12 januari 2006.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019