Wereldfocus


EU (Solana) en VS (Bush) zetten samen landen die een onafhankelijke koers willen varen, zoals Iran, onder druk, eventueel gewapenderhand.  

Congo zwaar ziek

De gezondheidszorg in de Democratische Republiek Congo is nog niet aan de beterende hand. Zelfs in de regio die het beste scoort, kan maar 55 procent van de bevolking voldoende medische hulp inroepen en aan alle nodige geneesmiddelen komen. Malaria, diarree en infecties van de luchtwegen - ziekten die perfect te genezen zijn - maken aan de lopende band slachtoffers in Congo. In Lubutu in het oosten van het land sterven per dag 62 van elke 100.000 kinderen jonger dan vijf - zes keer meer dan het cijfer dat normaal wordt geacht voor ontwikkelingslanden. Het is vooral de bittere armoede die mensenlevens kost. Behandelingen en geneesmiddelen zijn gewoon te duur voor veel Congolezen. (IPS, 14/11/2005 tot 19/11/2005)

Groene energie is grof geld waard

De komende tien jaar zullen investeerders duizenden miljarden euro in duurzame energie en milieuvriendelijke technologieën pompen, voorspelt het VN-Milieuprogramma Unep. Tegen 2012 kan de handel in uitstootrechten 2.000 miljard dollar per jaar bedragen. En tegen 2020 kan er 1.900 miljard dollar gaan naar de financiering van projecten rond schone energie - toepassingen als windkracht, zonne-energie en waterstoftechnologie. (IPS, 28/11-3/12-2005)

Klimaatconferentie Montreal

Van 28 november tot 9 december bespraken vertegenwoordigers van 180 landen in het Canadese Montreal het Kyotoprotocol dat sinds februari in werking is getreden. De agenda van deze conferentie richt zich vooral op het bereiken van een overeenkomst over hoe de normen, die in het Kyoto-protocol zijn afgesproken acht jaar geleden, behaald zullen worden. Maar dat Kyotoprotocol, dat afloopt in 2012, is nog maar een begin om het probleem aan te pakken. Bedoeling van de huidige conferentie is ook al een agenda op te maken voor besprekingen over de post-Kyoto-periode. Canada zelf geeft niet echt het goede voorbeeld in de strijd tegen de broeikasgassen. In 2003 produceerde het bijna een kwart meer dan in het referentiejaar 1990, maar volgens het protocol van Kyoto moet het tegen 2008 6 procent minder uitstoten dan 15 jaar geleden. (IPS, 28/11-3/12-2005)

Immigratiestop leidt tot kindersmokkel

Mensenhandelaars in Jemen smokkelen op grote schaal kinderen naar Saoedi-Arabië. De Saoedische regering kondigde begin 90-er jaren een immigratiestop af voor Jemen. Sindsdien worden steeds meer arme gezinnen gedwongen hun kinderen illegale arbeid te laten verrichten. Met het geld dat de kinderen bij elkaar bedelen of verdienen door gevaarlijke klusjes op te knappen, kunnen hun ouders in Jemen het hoofd boven water houden. Maar veel kinderen vallen ten prooi aan geweld, honger, seksueel misbruik en uitbuiting. Veel smokkelaars en werkgevers maken zich daaraan schuldig. Momenteel werkt Jemen aan een wetswijziging zodat kindersmokkelaars hogere straffen kunnen krijgen. Maar sociaal werkers zien meer in armoedebestrijding. (IPS, 28/11-3/12-2005)

EU: goedkope lonen of sociale cohesie?

Arbeiders van het Ierse transportbedrijf Irish Ferries hebben bewogen dagen achter de rug. De directie had namelijk haar plannen - om het personeel te ontslaan en te vervangen door Letse en andere Oost-Europese arbeiders die goedkoper zijn - bekendgemaakt. Volgens een woordvoerster van de Europese Commissie zou de Europese richtlijn over buitenlandse arbeid niet van toepassing zijn op ferry-transport. Volgens die richtlijn worden het minimumloon en de sociale clausules bepaald door het land waar het hoofdkwartiervan het bedrijf is gevestigd. De toepassing van deze richtlijn op transportbedrijven werd enkele jaren geleden door de lidstaten afgewezen, maar de Confederatie van Europese Vakbonden vraagt nu om dit te herzien omdat hierdoor ook de tendens ontstaat om arbeiders van de nieuwe lidstaten als tweederangs burgers te zien, aldus John Monks van de Europese vakbondskoepel ETUC. Ook in Ierland, dat zowat het meest bejubelde succesverhaal is van de EU, groeien er spanningen. Wat kan het Europese antwoord zijn op de globalisering en hoe kan Europa haar sociale karakter behouden? Welk belastingstelsel is het beste? Heeft Europa meer of minder controle nodig? (IPS, 28/11-3/12-2005)

Iran en VS

Het zogenaamde 'realistische' kamp lijkt aan invloed te winnen in de gespannen relatie tussen de VS en Iran, zo blijkt uit een opmerkelijk interview met de VS-ambassadeur in Irak, verschenen in Newsweek. Ambassadeur Zalmay Khalilzad zou van Bush de opdracht hebben gekregen gesprekken te beginnen met Iran. Sinds mei 2003 spreken Washington en Teheran niet meer met elkaar. Volgens de Bush-administratie zouden de aanslagen van Al-Qaeda in Saoudi-Arabië voorbereid zijn op Iraans grondgebied. Maar nu president Bush duidelijk de medewerking van Iran nodig heeft om Irak te stabiliseren, zoekt hij wegen voor toenadering. Al zorgt het dispuut over Iran's nucleair programma nog voor heel wat discussie bij de VS-politici zelf. Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland hebben Iran aangeboden in de loop van december nieuwe besprekingen op te zetten over dat nucleaire programma. (IPS, 28/11-3/12-2005 )
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019