Financiële campagne voor partij en krant 2006

Prima start van de campagne!

De Kerst/Nieuwjaars-etappe begint veelbelovend met een eerste stand van meer dan 3500 euro! Dat belooft een succesvolle voortzetting in 2006.
En dat is inderdaad hard nodig.

Want komend jaar gaat de NCPN weer op veel terreinen aan de bak en dus wordt het een duur jaar. In rechtse kringen in Europa broedt men op plannen om communistische partijen die zich op de klassenstrijd baseren te verbieden. In Tsjechië wordt al een voorproefje gehouden. Daar wil men de jongerenorganisatie van de partij verbieden. In Duitsland worden de 'Beroepsverboden' weer van stal gehaald. We zullen ons teweer moeten stellen. Aan de Nederlandse bevolking zullen we vragen of ze akkoord zal gaan met een verbod van de NCPN. Maar we zullen vooral doorgaan met de klassenstrijd:

  1. De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. In 8 gemeenten doet de NCPN mee, 8 verkiezingscampagnes dus. En die steunen we allemaal ook landelijk.
  2. Het verkiezingsfonds voor de parlementsverkiezingen in 2007 wordt door ons dit jaar al aangevuld, want we zullen ons gezicht laten zien.
  3. In juni organiseert de partij het 5e NCPN-Congres.
  4. Binnenkort herdenken we de roemrijke Februaristaking 1941 (65 jaar geleden). Een herdruk van de prachtige brochure van 5 jaar geleden (60 jaar Februaristaking) is in voorbereiding. Hoe maken we dat financieel haalbaar?
  5. En bovenal: onze voortdurende bemoeienis met de sociale strijd van de werkende bevolking in ons land vergt handenvol solidariteitsgeld.

Reden genoeg om alle donateurs nu al voor hun kleine en grotere giften te bedanken, maar ook om de vrienden en kameraden die nog niet meededen hierbij te herinneren en op te wekken. Niet vergeten: de solidariteit! Die vele kleine en grote giften samen maken ons sterk.

Afdeling Lemsterland komt weer onbetwist op kop met een eerste melding van 1000 euro. Hun beproefde methode om thuis bij de lezers en sympathisanten enveloppen uitzetten en gevuld weer op te halen, werkt onverminderd uitmuntend.

De verantwoording volgt na de administratieve verwerking van alle bedragen.

Namens de financiële commissie van NCPN en MANIFEST
Job Pruijser.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019