Duitse 'Berufsverbote' zijn weer terug

Linkse leraar wordt in Baden-Württemberg en Hessen geweigerd

Marcel de Jong

Michael Csaskóczy, een 35-jarige leraar uit Heidelberg, mag volgens de federale regering van Baden-Württemberg geen les geven. Volgens de minister van Onderwijs, Annette Schavan (CDU) is hij een staatsvijand en kinderen lopen gevaar door hem geïndoctrineerd te worden.

Wat heeft die man misdaan, dat hij een 'Beroepsverbod' krijgt? Hetzelfde als twintig jaar geleden, toen duizenden anderen geen leraar, postbode, douanier of conducteur mochten worden. Hij is links. Al in zijn jonge jaren was Csaszkóczy politiek actief tegen rechts. Op zijn 19de jaar heeft hij zich in Mannheim voor een asielzoekerscentrum opgesteld dat door neonazi's werd bedreigd. Hij heeft aan demonstraties tegen de oorlogen op de Balkan en in Irak meegedaan en als aankomend leraar geschiedenis heeft hij in een lokale verzetsgroep tegen oude en nieuwe fascisten opgetreden.

Al deze activiteiten zijn door de veiligheidsdienst van Baden-Württemberg zorgvuldig gadegeslagen en vastgelegd. De beschuldiging, dat hij zich niet gedistantieerd heeft van een discussienota van zijn Heidelbergse antifa-groep, waarin 'militant' verzet tegen neonazi's wordt geëist, gaf uiteindelijk de doorslag.

Michael Csaszkóczy: "Wat ik werkelijk gezegd heb is: dat ik het niet zinvol vind - als er ergens een nazi-mars plaatsvindt - dat men vier kilometer verder ertegen betoogt en zich een beter mens wil tonen, maar dat men daadwerkelijk de nazi's moet tegemoettreden en hun moet laten zien, dat zij ongewenst zijn. Dat vind ik nog steeds juist en dat heb ik ook zo geschreven."

Voor de verantwoordelijken in het ministerie van Onderwijs is het onbelangrijk dat Csaszkóczy als beste sollicitant werd uitgekozen, dat hij goede diploma's en een blanco strafblad heeft en een bewijs van goed gedrag kan overhandigen. Niemand was ook geïnteresseerd in het feit dat minister Schavan al in september 2004 in het parlement moest bekennen, dat het niet bekend is of Csaszkóczy tijdens zijn stageperiode als aankomend hoger ambtenaar in strijd heeft gehandeld met rechtsvoorschriften of de grondbeginselen van de Bondsrepubliek Duitsland aangetast heeft.

Jochen Nagel, voorzitter van de "Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft" (onderwijsbond) in Hessen zegt hierover in een bijdrage in 'Neues Deutschland' van 9 september jl.: "Jarenlang heeft de Bondsrepubliek geen beroepsverboden meer gekend. Krioelt het daarom in Duitse klaslokalen van radicalen of terreurvrienden? In 1995 heeft het Europese gerechtshof de praktijk van de 'Beroepsverboden' veroordeeld, omdat de 'Radikalenerlass' (het Radicalen besluit) niet te verenigen is met de Europese mensenrechtenconventie. Desondanks beginnen conservatieve bewindslieden opnieuw de beginselen van de rechtsstaat - zoals bijv. het vermoeden van de onschuld ('Unschuldsvermutung'), waarbij de betrokkene wordt verondersteld tegen de grondwet gekant te zijn en zelf het tegenovergestelde moet bewijzen - buiten werking te stellen. Alle democratische partijen en de vakbonden zijn nu uitgedaagd deze epidemie in een vroeg stadium terug te dringen en hun stem te verheffen tegen een herhaalde verspreiding van de 'Beroepsverboden'."

Intussen werd een initiatiefcomité opgericht dat zich ten doel heeft gesteld "duizend stemmen tegen beroepsverboden" in te zamelen. In hun oproep staat: "Wij protesteren tegen de herleving van de antidemocratische Duitse praktijk van beroepsverboden door de bondslanden Hessen en Baden-Württemberg. Beroepsverboden zijn strijdig met de mensenrechten en scheppen een klimaat van politieke intimidatie. Wij eisen de onmiddellijke rehabilitatie van de leraar Michael Csaszkóczy, die sinds 2003 vanwege zijn optreden tegen oorlog en fascisme de uitoefening van zijn beroep wordt geweigerd."

De oproep en verdere documentatie zijn (in het Duits) na te lezen op www.gegen-berufsverbote.de

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019