Filippijnen Actueel


Demonstratie tegen geweld door Amerikaanse militairen en Ata-Manabo uit Davao blijven strijden. (Foto's: Siyuan Tundag: Barry Ohaylan)

 

10 december geeft geen reden voor vreugde op de Filippijnen

Zoals overal in de wereld is ook op de Filippijnen de internationale dag van de mensenrechten 'gevierd'. Gezien de talloze schendingen van de mensenrechten, is er echter weinig reden om dit te vieren. Een herdenking van de vele slachtoffers is beter op zijn plaats. De cijfers met betrekking tot de schendingen van mensenrechten onder de regering van president Arroyo geven een droevig beeld en de voorspellingen voor de toekomst zijn nog slechter.

Ata-Manobo in Davao blijven strijden voor het behoud van hun land

De Ata-Manobo zijn, zoals de meeste inheemse stammen in Mindanao, vanaf de Spaanse bezetting regelmatig van hun land verdreven tot ze hoog in de bergen rond Davao een heenkomen vonden. Maar met de oprukkende houtkap-industrie en plantages van de multinationals bleken ze ook hier niet veilig te zijn. De Ata-Manobo in Talaingod zijn de afgelopen decennia echter met succes, ten koste van veel leed, de strijd aangegaan met grote bedrijven die hun oog hebben laten vallen op de voorouderlijke gronden van de Ata-Manobo's.

WTO bedreigt de werkgelegenheid en diensten voor Filippijnse armen

De Ministeriële Vergadering van de WTO voor nieuwe handelsregels in Hong Kong is net beëindigd. Natuurlijk waren er ook verschillende vertegenwoordigers van Filippijnse volksorganisaties en arbeidersbonden naar deze stad getrokken om te protesteren tegen (verdere) liberalisering van de handel. De delegatie beslaat verschillende Filippijnse sectoren. De huidige liberalisering heeft al veel sectoren in de problemen gebracht en een verdere liberalisering zou voor hen de doodsteek betekenen.

Filippijnse wet beschermt Amerikaanse militairen

Op 1 november jl. werd een Filippijnse toeriste verkracht door zes Amerikaanse mariniers. De overheid deed eerst allerlei pogingen om de mariniers te beschermen tot er aan de bel werd getrokken. De kans op een veroordeling blijft echter klein. Met het ondertekenen van de Visiting Forces Agreement (VFA) werd reeds gewaarschuwd dat deze overeenkomst teveel voordelen gaf aan Amerikanen, zelfs voor criminele vergrijpen. De realiteit toont aan dat deze vrees juist is gebleken. Filippijnse vrouwenorganisaties blijven echter campagnes voeren en educatieve activiteiten ontplooien om deze misdaden aan te kaarten en de mensen te informeren.

Bron: Filippijnengroepen België-Filippijnen Actueel 19-12-05

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019