Wie is de echte boosdoener?


Portret van Stalin voor de Amerikaanse Ambassade in Athene tijdens demonstratie in november ter nagedachtenis van de strijd en slachting op de technische universiteit tijdens het kolonelsregime (Foto Manifest)  

Anna Ioannatou

"De Raad van Europa heeft besloten de geschiedenis te vervalsen door daders met slachtoffers, misdadigers met helden, bezetters met bevrijders en nazi's met communisten op één lijn te stellen. De Raad vindt dat de ergste vijanden van het nazisme, de communisten, misdadigers zijn. De Raad is verontrust, omdat de communisten nog niet door de internationale gemeenschap veroordeeld zijn, terwijl dit wel met aanhangers van Hitler is gebeurd"...

"De Raad van Europa kondigt in wezen een toekomstige vervolging aan van communisten die nog geen spijtverklaring hebben ondertekend, zoals die waarom de beulen van de Gestapo en de folteraars van Makronisos (uitroeiingskamp voor communisten, eind jaren '40, A.I.) indertijd vroegen." (Mikis Theodorakis, componist).

"De onaanvaardbare resolutie van de Politieke Commissie van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) tegen het communisme, is een daad van wanhoop, een daad van paniek van een door zijn eigen misdaden instortend - en dus gevaarlijk - imperialisme. Een imperialisme in paniek vanwege de groeiende reacties tegen zijn misdaden gaat over tot nog een gevaarlijke stommiteit, nl. het opstellen van dat onaanvaardbare anticommunistische memorandum." (D. Alevromajiros, Luitenant-Generaal, Inspecteur Generaal van het Leger).

"Als je de communistische ideologie met het nazisme identificeert, dan beledig je niet alleen communisten, maar ook hele generaties van strijders voor de democratie en mensenrechten; je beledigt ook de strijd voor de 8-urige werkdag en alle mensen op de wereld, die zich opgeofferd hebben voor gelijke rechten. Dan beledig je het verzet tegen het fascisme in de Tweede Wereldoorlog, de strijd tegen de junta in ons land. Dan beledig je alle Grieken die in die strijd aan de kant van de KKE (Communistische Partij) stonden." (Fofi Jennimata, Districtshoofd Athene-Pireus, lid van de Politieke Raad van de PASOK).

"Wij geloven dat de essentie van democratie is, dat alle ideologische verschillen naast elkaar kunnen bestaan. Wij vinden zo'n debat (over het anticommunistische memorandum, A.I.) onaanvaardbaar. Daarom juist hebben we tegen die tekst gestemd in de Politieke Commissie en dat zullen we ook in de Plenaire Vergadering doen." (V. Meimarakis, Secretaris van het Centraal Comité van de Nea Dimokratia, parlementslid, zit voor zijn partij in de Politieke Commissie van de Raad van Europa).

"We zullen alles doen wat in ons vermogen ligt om dit debat tegen te houden. Het is niet onze bedoeling de communistische partijen te bevoordelen. Zoals u weet, ben ik niet van de communistische partij, maar mij interesseert de gezondheid van het politieke leven en vooral de historische integriteit. Die is belangrijk voor de toekomst. Daarom heb ik in mijn toespraak ook gezegd dat in Griekenland de communisten roem verdienen, want zij waren de voorhoede in elke democratische strijd van het Griekse volk, tijdens de Bezetting en later tijdens de dictatuur (1976-74, A.I.) Niemand kan hen beschuldigen van gebrek aan democratische gevoeligheid." (Th. Pangkalos, voormalig minister, parlementslid van de PASOK, zit tevens voor zijn partij in de Politieke Commissie van de Raad van Europa).

Bovengenoemde uitlatingen zijn slechts een kleine greep uit de reacties,die het memorandum voor de "internationale veroordeling van de misdaden van totalitaire communistische regiems", goedgekeurd in de Politieke Commissie van de Raad van Europa op 14-12-2005, oproept in het Griekse politieke leven. (Voor achtergrondinformatie zie Manifest 20, 3 november 2005, artikel "Anticommunisme in Europa: Een spook herleeft").

Het initiatief tot militante actie tegen dit memorandum, dat eind januari voor de plenaire vergadering van de Raad van Europa komt, komt uiteraard van de KKE. Ook in Griekenland werd het in de massamedia verzwegen. De KKE zwengelde de kwestie aan en hield een paar dagen na de goedkeuring ervan een persconferentie, waarin alle politieke partijen opgeroepen werden tot stellingname met betrekking tot dit memorandum "om op te spugen", zoals de KKE het noemt.

Op deze persconferentie werd erop gewezen, dat we "overgaan naar een fase van openlijke criminalisering van acties van de bevolkingen van de Europese landen voor democratische rechten." Stel je voor", aldus Aleka Papariga, "dat de KKE openlijk haar strijd zou moeten veroordelen tegen de Griekse dictaturen in de 20ste eeuw, dat de Partij haar verleden van het Nationale Bevrijdings Front in de Tweede Wereldoorlog zou moeten verloochenen. Wij zijn juist heel trots op dat verleden... De Raad van Europa wordt verondersteld zich met mensenrechten bezig te houden, maar zegt wel: veroordeel communistische regeringen, criminaliseer de actie van communisten, vervolg degenen die 50 jaar geleden de Volksdemocratieën van Midden- en Oost-Europa steunden. Allemaal voor het gerecht, want, zeggen ze, ook de aanhangers van Hitler zijn berecht!"

De acties nemen toe en op 19 januari a.s. vindt in Athene - en ook andere steden - een globale betoging plaats tegen bovengenoemd memorandum.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019