Welzijn in Groningen?

Dan NCPN stemmen!

Henk Jonkman Welzijn, een mooi woord en wie van ons wil niet graag in welzijn leven? In de verklaring van de Rechten van de Mens staat dat iedereen recht heeft op een goed dak boven zijn hoofd, op cultuur en sport, op een goed pensioen, goede sociale voorzieningen enz. ongeacht waar je vandaan komt, wat je bent, ongeacht je kleur en ras. Kortom, iedereen heeft evenveel recht op welzijn. Maar wat zien wij dagelijks? Nou, allereerst natuurlijk dat degenen met het geld alle welzijn kunnen 'kopen'. En Jan met de pet kan verrekken zullen we maar zeggen. Hoeveel mensen gaan er wel niet naar de Sociale Dienst voor een wasmachine? Een moeilijke onderneming om te vragen om een stukje welzijn, of niet soms? En het aantal mensen dat naar de voedselbank moet voor een beetje welzijn in de maag neemt nog steeds toe. En ondertussen liggen de supermarkten vol met voedsel en lekkere producten. Veel ouderen die hun hele leven hard gewerkt hebben en ons land hebben helpen opbouwen, ja, ook gestreden hebben voor ons welzijn, kunnen nauwelijks rondkomen van hun AOW. Hun broodnodige en dik verdiende ontspanning wordt hen afgenomen, zoals in 2004 gebeurde in de wijk Selwerd. Dus maar weer achter de geraniums! In de wijk Beijum moesten ouderen hun volksdansen opgeven omdat het te duur werd of de docente stopte met het lesgeven omdat ze van acht à negen mensen te weinig inkomen had. Hoe zit dat met die normen en waarden en de mensenrechten? En op tien september 2004 stond er in de Groninger Gezinsbode een artikel van burgemeester en wethouders over: 'bijstelling gezondheidsbeleid'! Klinkt indrukwekkend nietwaar? Zou het niet gewoon betekenen dat onze gezondheidstoestand achteruitgaat? En dan in dikke vette letters: "Meer beweging voor stadjers in 'kwetsbare wijken'. Wat zijn dat voor wijken? Vast geen 'villawijken' met huizen van een half of heel miljoen. Dan kun je zonder 'mensenrechten' welzijn wel kopen. Denkt u ook niet? De gemeente gaat projecten "starten om overgewicht te bestrijden"! De schuld van dat 'welzijn'? Nee, we eten ongezond! Zou dat komen doordat de fabrikanten ons overspoelen met reclame voor ongezonde producten waarmee de winkels volgestopt worden om hun winsten op peil te houden? Al die arme kinderen horen en zien toch ook niet anders? En dus wil men de kinderen gratis fruit geven op de basisscholen. Maar de oorzaken worden daarmee niet weggenomen! Dat zou ons 'welzijn' zeker ten goede komen! Of het gezondheidsbeleid van de gemeente succes zal hebben? Dat kan de wethouder niet garanderen. Stadjers zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Nee, dat is de boel omdraaien. Men behoort de mensen te beschermen tegen slechte invloeden en dus de oorzaken wegnemen. Was het ook niet de leus van het kabinet Balkenende "ieder voor zich en god voor ons allen?" Met o.a. de 'C' van Christelijk? Trouwens, is het niet zo, dat overgewicht het meest voorkomt bij het arme deel van de bevolking? Maar een wethouder heeft goede raad. Hij zegt: "de belangrijkste dokter ben jezelf door te zorgen voor goede voeding en voldoende beweging." Maar wat als je geen geld hebt voor goede voeding, sporten, etc? Het volksdansen voor ouderen wordt afgedankt. Als zij het in een andere wijk proberen moeten zij het spoedig opgeven omdat ze twee uur reistijd kwijt zijn plus strippen openbaar vervoer. En binnenkort worden er buurthuizen gesloten! Als ouderen straks misschien vijfhonderd meter of een kilometer verder moeten voor hun recreatie, 's winters in het donker, wie zorgt er dan voor vervoer? Ja, en veel politieke partijen hebben het over een sociaal rechtvaardige samenleving. Wat is sociaal rechtvaardig als de een in de bijstand wordt gedrukt en de ander vierhonderd miljoen bezit! En de een naar de voedselbank gaat en de ander aanzit aan een banket, waar een arm mens geen gehaktbal in zijn zak mag stoppen? Welnu, als u dat allemaal rechtvaardig vindt stem dan 7 maart bijvoorbeeld op de VVD, het CDA of de PvdA, om een paar te noemen, want geen van deze partijen zijn tegen het verzamelen van miljarden ten koste van ons welzijn! Straks komt per 1 januari de chaos van de zorgtoeslag en duurder gas en licht. Wilt u een echte sociale maatschappij, waarin de arbeiders, de werknemers, de werkers of hoe u ze ook noemt, de dienst uitmaken en niet een stelletje rijken dat ons welzijn probeert te vernietigen, steun dan de NCPN, niet voor minder, maar voor meer 'welzijn'!
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019