Ingezonden: Sociale diensten altijd op de hoogte van bankrekeningnummers

Speciale proef van staatssecretaris van Sociale Zaken voor vier grote steden


Europese neoliberalen hollen democratie uit.  

Het is de Bijstandsbond opgevallen dat de Sociale Dienst de laatste tijd per definitie op de hoogte blijkt van bankrekeningnummers die cliënten niet hebben opgegeven. Tot nu toe mocht de dienst gegevens opvragen bij de belastingdienst om vast te stellen wat het vermogen van de cliënt is. Deze gegevens werden verkregen door alle sofinummers, bij de Sociale Dienst bekend, in de belastingcomputer in te voeren en de gegevens van mensen met een bepaald vermogen of een bepaald bedrag aan rente rolden er dan uit. Deze procedure wordt uitgevoerd door het Inlichtingenbureau. Op basis hiervan deed de Sociale Dienst dan verder onderzoek. Tot nu toe mochten de Sociale Diensten geen bankrekeningnummers bij de belastingdienst opvragen, omdat ingevolge de wet (artikel 66 WWB) slechts gegevens omtrent het vermogen door de belastingdienst mogen worden verstrekt op grond van het Besluit Inlichtingenbureau. Een en ander in het kader van privacy-bescherming.

Nieuwe proef

De staatssecretaris van Sociale Zaken heeft het besluit genomen om de vier grote steden toe te staan alle bankrekeningnummers van cliënten van de Sociale Dienst bij de belastingdienst op te vragen. Voorzover ons bekend is hierover geen officieel besluit gepubliceerd en is dit binnenskamers besloten. Als gevolg hiervan is de Sociale Dienst ook altijd op de hoogte van bankrekeningnummers die niet zijn opgegeven. De cliënten worden hiervan niet op de hoogte gesteld. Er kan hierbij sprake zijn van fraude, maar het kunnen ook bankrekeningen zijn die al jarenlang niet meer actief zijn of door derden geopend zonder dat de cliënt hiervan op de hoogte is. Wij vinden het onjuist dat dit gebeurt zonder daar enige ruchtbaarheid aan te geven en naar ons idee is de genomen maatregel in strijd met de wet (artikel 66 WWB) in combinatie met het besluit Inlichtingenbureau. De maatregel is een ongerechtvaardigde ingreep in de privacy van cliënten, zeker omdat er geen ruchtbaarheid aan is gegeven. Het feit dat de maatregel niet gepubliceerd is frustreert ook de verdediging van cliënten bij juridische procedures. Wij hebben vernomen dat ook binnen het ministerie er twijfel is over de legitimiteit van deze proef.

Interpay

Thans wordt door het ministerie van Sociale Zaken onderzocht, of ook particuliere organisaties kunnen worden verplicht gegevens van leden of klanten te verstrekken. In dit verband onderzoekt men of Interpay deze verplichting kan worden opgelegd. Dagelijks vinden in Nederland miljoenen betalingen plaats tussen banken, bedrijven en consumenten. Interpay verzorgt de verwerking van deze transacties, waaronder ook grensoverschrijdende transacties. Wanneer Interpay gegevens gaat verstrekken betekent dit bijvoorbeeld dat alle PIN-betalingen van een klant door de Sociale Dienst kunnen worden opgevraagd. Wij vinden dat dit allemaal veel te ver gaat en nog wel zonder enige maatschappelijke discussie hierover te entameren, terwijl de maatregelen stilletjes worden doorgevoerd. Let wel, een private onderneming zou dus gedwongen worden mee te werken gegevens te verstrekken die in het nadeel van haar eigen cliëntèle zou kunnen werken. Wat wordt het volgende? Air miles-informatie opvragen om te zien hoeveel punten iemand heeft?

Voor meer informatie:
Bijstandsbond
Da Costakade 158
1053 XC Amsterdam
020-6898806
info@bijstandsbond.org

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019