Ingezonden: Herdenk de Februaristaking 1941

Zaterdag 25 februari wordt in Amsterdam de Februaristaking van 1941 herdacht. Het is dit jaar 65 jaar geleden dat Amsterdam, Zaanstreek, Kennemerland, 't Gooi en Utrecht twee dagen staakten tegen het onmenselijke optreden van de Duitse bezetters jegens onze joodse medeburgers. Deze staking staat sindsdien symbool voor de bereidheid van de bevolking om samen pal te staan tegen racisme en terreur.

Vijfenzestig jaar na de Februaristaking van 1941 is Amsterdam een stad waar nog steeds tolerantie en vrijheid leidraad moeten zijn voor alle Amsterdammers tegen discriminatie, racisme en antisemitisme. Wij herdenken de staking om telkens opnieuw aandacht te vragen voor vrijheid en democratie. Vrijheid en democratie zijn onmisbare voorwaarden voor de ontplooiing van burgers in een solidaire samenleving. Het zijn kwetsbare verworvenheden die het in roerige tijden als deze extra zwaar te verduren kunnen krijgen. Juist nu worden zij in het nauw gebracht door zaken als internationaal terrorisme, radicalisering en economische tegenspoed.

Tegen deze achtergrond roepen wij u op om op zaterdag 25 februari 2006 in Amsterdam deel te nemen aan de herdenking bij de dokwerker op het Jonas Daniël Meijer plein. De aanvang van de herdenking is 16.45 uur. Het defilé langs de Dokwerker begint 17.00 uur. Bloemstukken kunnen vanaf 12.00 uur worden bezorgd in de Mozes & Aäronkerk aan het aangrenzende Waterlooplein. Daar kunnen deze tot 18.00 uur worden afgehaald voor het defilé.

Comité Herdenking Gemeentebestuur van Februaristaking 1941 Amsterdam

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019