Filippijnen Actueel


 


 

Honger neemt toe op de Filippijnen

Het jaar 2005 is geen goed jaar geweest voor de meeste Filippijnen. Ondanks de beweringen van president Arroyo dat het beter gaat met de economie, heeft 17 procent van de bevolking, een nieuw 'recordcijfer', minstens eens in de drie maanden niets te eten. Bovendien wordt aan de economische doelstellingen van de overheid voor 2006 sterk getwijfeld. Alles wijst erop dat de armoede alleen maar zal toenemen. Een stijgend aantal mensen, nu reeds 54 procent, wil van president Arroyo af.

Toenemende onderdrukking in 2005 doet boeren en arbeiders volharden

Ondanks het succes van de staking op Hacienda Luisita en een aantal andere acties, is 2005 geen makkelijk jaar geweest voor de Filippijnse boeren en arbeiders. De onderdrukking van georganiseerde boeren en arbeiders neemt gestaag toe. Het vermoorden van leiders wordt meer regel dan uitzondering. Ondanks deze onderdrukking en gevaren waaraan de boeren, arbeiders en hun leiders blootstaan, volharden ze echter in hun strijd voor gerechtigheid en een beter bestaan.

Arbeiders van Hacienda Luisita plukken de vruchten van hun staking

Terwijl de advocaten debatteren over de legitimiteit van het opheffen van de optie op aandelendistributie in Hacienda Luisita, oogsten de landarbeiders nu de vruchten van hun lange en pijnlijke strijd door het bewerken van het land en van de huidige suikerrietoogst.

Filippijnse antiterrorismewet maakt iedereen verdacht

De voorgestelde nieuwe en controversiële Filippijnse antiterrorismewet wordt waarschijnlijk 16 januari 2006 op de agenda van het parlement geplaatst. Dat deze wet wordt goedgekeurd is bijna zo goed als zeker. Deze wet die door velen, inclusief de media, zwaar werd bekritiseerd, geeft zo'n ruime interpretatie aan de term 'terrorisme' dat bijna iedereen als verdachte kan worden beschouwd.

Bron: Filippijnengroepen België-Filippijnen actueel 13-1-2006.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019