Persverklaring van de FIR1 tegen het initiatief vanuit het Europees Parlement bij de Raad van Europa


 


Ultra-rechtse fractie in Europees Parlement zint op maatregelen tegen communisme en andere strijdbare progressieve partijen en organisaties.  

Geachte dames en heren,

Hieronder vindt u een persverklaring van de Internationale Federatie van Verzetsmensen - Bond van de Antifascisten (FIR) tegen een anticommunistisch initiatief in de Raad van Europa, dat op 25 januari 2006 behandeld zou moeten worden. We zien in deze voorzet van leden van het Europees Parlement een directe aanslag op alle historische herinneringen en op de democratie in Europa.

Met vriendelijke groet

Dr. Ulrich Schneider
Secretaris-generaal (algemeen secretaris)

De Griekse ledenorganisaties van de FIR binnen het netwerk van de POAO hebben met zorg gewezen op een geplande resolutie van de politieke commissie van de Raad van Europa, die een algemene veroordeling van het communisme als 'criminele heerschappij' bevat. Deze resolutie moet eind januari 2006 aan de komende Algemene Vergadering van de Raad van Europa ter besluitvorming worden voorgelegd. De Internationale Federatie van Verzetsmensen? de Bond van Antifascisten (FIR) ondersteunt het protest van de Griekse patriotten, verzetsmensen en antifascisten. De FIR ziet in een dergelijke resolutie een poging om historische ervaringen te relativeren of zelfs te elimineren en als een aanslag op de democratische rechten en vrijheden.

In deze samenhang herinneren we aan het Duitse antifascisme en aan de ontvanger van de Nobelprijs voor literatuur, Thomas Mann, die het anticommunisme al in 1943 bekritiseerde als een "fundamentele dwaasheid van onze eeuw".

We ondersteunen het actuele protest van de wereldberoemde musicus, Mikis Theodorakis, dat hij tegen deze resolutie heeft geuit "in naam van mijn gevallen communistische kameraden, zij die de Gestapo leerden kennen, die dodelijke kampen en liquidatieplaatsen hebben geduld om het nazidom te doen verdwijnen en de vrijheid aan een zege te helpen".

De FIR roept haar ledenorganisaties op om waakzaam te zijn en samen met de democratische krachten in hun land actief te worden tegen elke poging van politieke uitsluiting of 'heksenjacht'.

Berlijn, 18-1-2006

Noot:
1. FIR: Internationale Federatie van Verzetsmensen - Bond van de Antifascisten

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019