Kom op voor je rechten!


Boven: In Athene wordt nog jaarlijks de fascistische aanval op studenten en arbeiders in de Technische Universiteit herdacht. Stop fascisering van Europa.  


 

Anna Ioannatou

Op 12 januari jl. publiceerde de 'Democratische Alliantie voor Volksvrijheden en Solidariteit' de 'Gids voor de burger tegen willekeur van de politie'. Deze stap moet niet los gezien worden van het hele pakket van autoritaire ontwikkelingen waarvan we de laatste jaren getuige zijn (geïntensiveerd sinds 11-9-2001, maar in wezen al in de maak sinds de gigantische verschuivingen op de politieke wereldkaart in reactionaire richting van eind jaren '80-begin jaren '90).

Er is al een heel reactionair complex opgebouwd van wetten, akkoorden, protocollen enz. (o.a. Schengen, Europol, de zogenaamde antiterrorisme wetten, het Europees Arrestatie Bevel, de Europese Grondwet) waarmee de meest fundamentele vrijheden van de burger gewurgd worden, aldus de opstellers van de gids.

In dit kader wordt gewezen op de pogingen in de Raad van Europa het memorandum "voor de internationale veroordeling van de misdaden van het communisme" goedgekeurd te krijgen (zie Manifest 1-2006). In wezen zijn dit pogingen een pogrom te ontketenen tegen elke stem van verzet tegen onrecht, tegen eenieder die opkomt voor sociale en politieke rechten, zich inzet tegen oorlog enz. De boodschap vooral aan de jeugd is: hou je koest en accepteer fatalistisch armoede en oorlog, aldus D. Kaltsonis, doctor in de sociologie van het recht.

AIR-CIA, migranten en fascistisering

De reactionaire ontwikkelingen uiten zich steeds sterker de laatste tijd, o.a. met de controles op 5.500 buitenlanders in Griekenland in opdracht van de Britse autoriteiten, met als klapstuk de ontvoering en vermoedelijke mishandeling (in Griekse gevangenissen, door Griekse en Britse agenten) van 28 Pakistaanse migranten. Een zaak die de laatste maanden veel stof deed opwaaien.

Verder de 'vliegende gevangenissen' van de CIA (ook wel spottend beschreven als AIR-CIA). Ook het laatste deed veel stof opwaaien, toen uitkwam dat de vorige regering al (Pasok, 'socialistisch') namens de Europese Unie een akkoord met Bush ondertekend had (2003), op grond waarvan CIA-vliegtuigen ongecontroleerd gebruik konden maken van het Europese luchtruim en Europese vliegvelden en vrij konden vervoeren wie en wat ze maar willen...

Als je daar nog de recente EU-Richtlijn bijvoegt inzake het volgen en vasthouden van alle telefoon- en internetcommunicaties plus de recente initiatieven tot officiële gelijkstelling van 'terrorisme' met 'radicalisme' - "aan elke bevrijdingsbeweging hangt een terroristisch luchtje", zei o.a. de Griekse minister van Onderwijs - dan mag duidelijk worden, dat bovengenoemde gids geen overdrijving is.

Het is een bijdrage aan de poging om mensen te helpen beter hun rechten te leren kennen en niet alleen individueel voor zichzelf op te komen, maar vooral om zich beter collectief te organiseren tegen het zich snel ontplooiende onderdrukkingsapparaat, aldus de professoren in de rechten, G.A. Mangkakis en I. Manoledakis in hun voorwoord.

De meningen lopen uiteen in Griekenland, ook binnen de regeringspartij. Zo vond bijvoorbeeld de regeringspersvertegenwoordiger opvattingen tegen de operaties-bezem (immigranten opruimen, zie bovengenoemd voorbeeld metPakistanen) fascistisch(!), daarmee de boel op z'n kop zettend, net als in het gewraakte memorandum van de Raad van Europa. Maar, om nog even op het laatste terug te komen, zijn partijgenoot en staatssecretaris voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, Th. Xanthopoulos vindt, dat "de wetenschappelijke en sociale verworvenheden van communistische regeringen in de 20ste eeuw bepalend waren voor de ontwikkeling van de mensheid naar een betere wereld." En "Wie vernietigden het neusje van de zalm van het nazistische leger in Stalingrad? Wie maakten een eind aan werkloosheid en vermeerderden in tot dan toe ongekend tempo het aantal wetenschappers en onderzoekverworvenheden in landen met onontwikkelde en hongerende arbeiders en boeren?"

Belangrijk in elk geval is, dat de Griekse samenleving door alle partijen heen een potentieel aan verzet laat zien, want daarin ligt de enige hoop voor een uitweg uit de toenemende fascistisering van de z.g. 'democratische' westerse samenlevingen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019