Gemeenteraadsverkiezingen


Een voorproefje van het repressieve beleid dat 'rechts' in Nederland en in Europa voor ogen heeft. Politiekordon tegen demonstratie van havenarbeiders in Den Haag op 31 augustus 2005 (Foto: dokwerkers)  

De verkiezingscampagne in Groningen is volop aan de gang. Stemwijzers en stellingen worden opgesteld en er worden verkiezingsbijeenkomsten gehouden.

De NCPN-afdeling Groningen is er klaar voor en zal proberen de campagne zoveel mogelijk op inhoudelijke en ideologische punten te voeren!

De Groninger Partij van de Arbeid organiseerde op 17 januari een lijsttrekkersdebat. Zowel de NCPN als de Partij voor het Noorden werden niet uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Als je de PvdA mag geloven was de SP die avond 'helemaal omgepraat' en ondersteunt ze nu voluit de liberale beginselen. De NCPN dus duidelijk niet. Op diezelfde website van de PvdA zie je wel een PvdA-coryfee als Sjaak Rijploeg in Delfzijl roepen om actievoerders als destijds de communist Fré Meis, om verdere afbraak van werkgelegenheid te voorkomen. Die was volgens ons toch echt niet liberaal! Bovendien moest de PvdA destijds echt niets van Fré Meis en zijn communistische standpunten hebben!

Maar kennelijk is de PvdA (en niet alleen zij!) in grote verwarring; ze laat zich enerzijds zeer kritisch uit over het rechtse kabinetsbeleid, maar wil anderzijds geen linkse collegevorming.

De NCPN houdt vast aan sociale en collectieve voorzieningen die de bestaansvoorwaarden voor mensen veiligstellen. Die moeten geen object zijn of worden van winstbejag. Dat geldt voor de sociale woningbouw, maar evenzeer voor gezondheidszorg, cultuur, welzijn, sociale zekerheid, nutsvoorzieningen et cetera.

Verwachtingen

De afdeling heeft een goede kans een raadszetel binnen te slepen als het aantal stemmen weer verdubbelt. Vier jaar geleden ging de NCPN omhoog naar net boven de 1 procent. De benodigde handtekeningen zijn nu verzameld, de strijd om een zetel kan dus beginnen! Verkiezingsmateriaal is in de maak en wordt binnenkort gedrukt voor verspreiding. De NCPN zal ook via persberichten veel van zich laten horen. De internetsite is in gereedheid gebracht. Met inzet van alle leden proberen we in een paar weken tijd zoveel mogelijk kiezers te bereiken via het werk in buurten, stands op de markt, verspreidingen bij bedrijven en instellingen.

Waarom NCPN?

De huidige tijd schreeuwt om een antwoord op de tendensen van marktwerking en privatisering, racistisch getinte hetzes aan het adres van allochtonen, werkloosheid, afbraak van sociale zekerheid, en oorlogsdreigingen. Het is tijd om de sociale zekerheid en verworvenheden, de collectieve voorzieningen, veilig te stellen en uit handen te houden/nemen van de grijpgrage vingers van het kapitaal. Het is tijd dat voorzieningen, welzijn en de vele andere sociale verworvenheden worden behouden en uitgebreid. Daarover moet het gaan!

Daarvoor is een linkse partij als de SP, die kennelijk ook opschuift naar het midden, beslist niet voldoende! Tegenwicht moet er geboden worden, en wel aan linkerzijde van de SP, door een consequente linkse partij die niet van haar standpunten afwijkt, die niet populistisch maar principieel en consequent is en die zich oriënteert op de samenleving van de toekomst: een klassenloze maatschappij, waarin ieder werkt naar vermogen en ontvangt naar behoeven.

Veel kiezers zijn in verwarring. Veel mensen vragen om duidelijkheid enoplossingen voor de gevolgen van dit rampzalige systeem. Daarom is een stem op een communistische partij nu meer waard dan ooit. Stem NCPN. Voor behoud van álle sociale voorzieningen en verworvenheden.

Doe SOCIAAL, Ja!!

NCPN afdeling Groningen
p/a Iepenlaan 21, 9741 GA Groningen
tel. 050-5414381 (Mans)
tel. 06-53644801 (Arlen)
tel. 050-5426544 (Henk)

Website: https://www.ncpn.nl/groningen
Weblog: https://www.ncpngroningen.web-log.nl

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019