Nieuwe havenwet van de baan: "Strijd voeren loont"


Acties 'dockers' Rotterdam en Straatsburg aan vooravond van klinkende overwinning: strijd loont!

 

Van de sociaal-economische redactie

Europa krijgt zeker de komende drie à vijf jaar geen nieuwe Havenwet, is de conclusie nadat het Europees Parlement voorstellen voor de liberalisering van het havenwerk met 532 tegen 120 stemmen verpletterend had verworpen.

De 7000 havenarbeiders die maandag 16-1 in Straatsburg hun boterham verdedigden, de duizenden die dat eerder deden - al enkele jaren en op verschillende momenten in verschillende Europese havens - kunnen op dit punt ook op langere termijn gerust zijn.

Niet alleen de linkse partijen in het Europarlement verwierpen de liberalisering. Ook sommige liberalen en christendemocraten keerden zich tegen het idee om uiteenlopende redenen.

De kans dat met een nieuw wetsvoorstel de omstreden zelfafhandeling (laden en lossen van schepen door de eigen bemanningen) hun baan opnieuw bedreigt, is na twee zware nederlagen voor de Europese Commissie uiterst klein. Een eerste wetsvoorstel sneuvelde al in 2003. FNV Bondgenoten heeft 'zeer opgelucht' gereageerd. "Wij willen een haven met gekwalificeerd personeel. Een haven waar het veilig werken is en goede arbeidsvoorwaarden gelden", aldus voorzitter H. van der Kolk van FNV Bondgenoten. Havenbestuurder Niek Stam: "Laat dit een voorbeeld zijn voor de rest van de vakbond. Het geeft aan dat strijd voeren nog altijd loont."

Zowel in de Amsterdamse als de Rotterdamse haven werden eerder al protestbijeenkomsten georganiseerd die duurden van 11.30 tot 15.00 uur. Bij de Delta-terminal op de Maasvlakte van het containeroverslagbedrijf ECT protesteerden circa vijfhonderd werknemers tegen liberalisering van het havenwerk. Naast personeel van ECT liepen er ook werknemers van overslagbedrijven als EMO, P&O Ferries, EECV, Hanno en RST.

Bestuurder N. Stam van FNV Bondgenoten wees erop "dat we onze hand niet moeten overspelen", de CAO-overleggen in de sector gaan beginnen. Het zou hem niet verbazen dat havenwerkers dan weer in actie moeten komen om hun werkgevers onder druk te zetten. Ook staan de acties tegen de Bolkesteinrichtlijn nog voor de deur.

"Er is een lange adem nodig", hield Van der Kolk de actievoerders in Rotterdam voor. Hij wees erop dat het Europees Parlement zich 14 februari weer buigt over de dienstenrichtlijn, die moet zorgen voor meer vrijheid om over de grenzen heen klussen uit te voeren. "Wij hebben niks tegen Poolse of Letse collega's. Maar wel als zij flink minder worden betaald. Wij zijn tegen concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Gelijk werk, gelijk loon."

(Wanadoo, 16/18-1-2006, AD, 19-1-2006)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019