Noorwegen laat EU-terroristenlijsten vallen!

Een stapje van EuroAmerika vandaan

Lars Akerhaug

De Noorse overheid heeft besloten haar steun aan de EU-terroristenlijst te laten vallen! Dit is natuurlijk zeer belangrijk, aangezien de EU-terroristenlijst één van de belangrijkste hulpmiddelen is die tegen progressieve en revolutionaire krachten wordt gebruikt, waarbij een opvallend voorbeeld het geval van Jose Maria Sison is.

Waarschijnlijk is de motivatie dat de Noorse overheid, ook tijdens de laatste rechtse periode, problemen kreeg in het combineren van steun aan de EU-terroristenlijsten en de betrokkenheid in vredesprocessen. Het interessantste voorbeeld is waarschijnlijk de onderhandelingen tussen de Gloria-regering van de Filippijnen en het Nationaal Democratisch Front (NDF), een overkoepelend orgaan van de revolutionaire krachten op de eilanden (en gevestigd in Utrecht, nvdr).

Natuurlijk zou de overheid nog kunnen verkiezen om het grootste deel van die organisaties op de lijst te sanctioneren en dat zal in de gaten moeten worden gehouden. Maar toch is een kleine stap gezet naar de deur waardoor EuroAmerika kan worden verlaten.

Bron: AIK, 5-1-2006, vert. Babel Fish/wvdk.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019