Geen extra banen door versoepeling Frans ontslagrecht

Sociaal-economische redactie

De versoepeling van de Franse ontslagwetgeving heeft vooralsnog niet de effecten opgeleverd die de regering van premier Dominique de Villepin ervan verwachtte. Maandag presenteert De Villepin een pakket extra maatregelen. Een van de belangrijkste elementen om de werkgelegenheid te bevorderen, was de versoepeling van het ontslagrecht.

Sinds augustus mogen kleine bedrijven nieuwe werknemers de eerste twee jaar van hun werktijd zonder opgaaf van reden en zonder zware financiële consequenties ontslaan. De Villepin verwachte dat de versoepeling van het ontslagrecht uiteindelijk tot twintig procent meer banen leidt. Daar is vooralsnog weinig van te merken. De arbeidsmarkt groeide volgens het Franse Bureau voor de Statistiek Insee slechts met 42.000 plaatsen.

Van de werkgevers die in de afgelopen vijf maanden wel nieuw personeel hadden aangenomen, liet meer dan zeventig procent weten dat de versoepeling van het ontslagrecht geen rol had gespeeld bij de beslissing om al dan niet nieuw personeel aan te nemen. De bedrijfsleiders bij wie de versoepeling van het ontslagrecht wel een belangrijke rol speelde, zeiden dat de nieuwe wetgeving vooral handig was om te bepalen of de nieuwe werknemer wel geschikt was voor het werk en te kunnen groeien zonder het risico van omslachtige ontslagprocedures in slappere tijden.

Liberale ministers in zijn regering hebben ervoor gepleit om het nieuwe ontslagrecht niet alleen voor kleine bedrijven maar ook voor middelgrote en grote werkgevers te laten gelden. Dat zou dan vooral voor de jongeren op de arbeidsmarkt moeten gelden, omdat nog altijd bijna 23 procent van de Fransen die jonger is dan 25 jaar onvrijwillig zonder werk zit. De Villepin heeft al vaker gezegd dat er een einde moet komen aan deze 'exception française' die volgens de premier verantwoordelijk is voor een 'nationale depressie', omdat het jongeren gemiddeld acht jaar kost om een vast arbeidscontract te krijgen. De tussenliggende tijd wordt gevuld met periodes van werkloosheid en kortdurende contracten. (FD, 14-1-2006, ingekort)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019