Jack Victory (l) stafmedewerker van voormalig Republikeins Congreslid Tom DeLay (ook aanwezig op deze jaarlijkse ontmoeting van industriëlen en politici) en Tom Pyle (r) Koch Industries behoren tot club van intimi. DeLay is intussen aan de kant geschoven vanwege zijn rol in talloze omkoopschandalen.  

Wereldfocus

Evo Morales en de Bolivariaanse revolutie

Evo Morales won op 18 december de presidentsverkiezingen met een beslissende score van méér dan 51 procent van de stemmen. Sinds in 1978 de democratie in Bolivia is hersteld, heeft geen enkele presidentskandidaat zo'n beslissende uitslag behaald. Bovendien is het de allereerste keer in de geschiedenis van het land dat een indiaan gekozen wordt voor het hoogste politieke ambt. In Bolivia (en niet alleen daar, nvdr) is een politieke (Bolivariaanse, nvdr) aardverschuiving aan de gang, dat is wel duidelijk. (IPS, 2/7-1-2006)

Argentinië koopt zich vrij bij IMF

Argentinië heeft in één klap zijn volledige schuld van 9,57 miljard dollar (8 miljard euro) terugbetaald aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De instelling kan Argentinië nu geen economisch beleid meer opdringen. Het IMF legt zijn schuldenaars altijd strenge maatregelen op. Begin 2002 zat Argentinië (daardoor, nvdr) tot over de oren in een zware recessie die de armoede en de werkloosheid pijlsnel deden toenemen. Maar nu groeit de Argentijnse economie weer als kool. De centrumlinkse regering van president Nestor Kirchner besloot diep in de deviezenreserves te putten die het land sinds het begin van het herstel in 2003 had opgebouwd, om alle schulden bij het IMF voortijdig af te betalen. Het land staat nog altijd 126 miljard dollar (106 miljard euro) in het krijt bij schuldeisers in binnen- en buitenland (IPS, 2/7-1-2006)

Midden-Amerika geen haast met vrijhandelsverdrag met VS

De zes landen in Midden-Amerika en de Cariben die in 2004 een vrijhandelsakkoord sloten met de VS, hebben de deadline van 1 januari 2006 voor het in werking stellen van het verdrag allemaal gemist. Washington voerde de afgelopen weken de druk op de kleine landen op, maar de weerstand tegen het handelsakkoord is groot. Honduras en El Salvador staan het dichtst bij de uitvoering van het Centraal-Amerikaans Vrijhandelsakkoord (CAFTA), maar het doorvoeren van de nodige wetswijzigingen is bijzonder ingewikkeld. In de overige landen - Costa Rica, Guatemala, Nicaragua en de Dominicaanse Republiek - vordert het werk nog langzamer omdat de tegenstand in het parlement groter is en er zelfs in de regering getwijfeld wordt. Costa Rica heeft het vrijhandelsverdrag zelfs nog niet geratificeerd. (IPS, 2/7-1-2006)

Cariben slaan enkele handen in elkaar

Sinds begin dit jaar kunnen goederen, diensten en werknemers vrij bewegen tussen zes Caribische landen. Barbados, Belize, Guyana, Jamaica, Suriname en Trinidad-Tobago profiteren meteen van bilaterale vrijhandelsakkoorden die de Caribische Gemeenschap (Caricom) al afsloot met Colombia, Cuba, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek en Venezuela. De deelnemende landen beschouwen de oprichting van hun eigen eenheidsmarkt als het juiste antwoord op de veranderende internationale omgeving. Immense handelsblokken leggen hun wetten op, en de goederen en diensten uit arme landen kunnen steeds minder vaak rekenen op een voorkeursbehandeling. De zes landen hopen dat andere landen uit de regio zich bij hen zullen aansluiten. Het vrijhandelsakkoord is immers bescheiden gestart: met maar de helft van de Caricom-lidstaten en zonder de lidstaten van de kleinere Organisatie van OostCaribische Staten (Antigua-Barbuda, Dominica, Grenada, St. Lucia, St. Vincent en de Grenadines, Montserrat en St. Kitts-Nevis). (IPS, 2/7-1-2006)

Schone lucht te koop in Latijns-Amerika

Tegen 2012 moeten de geïndustrialiseerde landen de uitstoot van broeikasgassen met 5 procent verminderd hebben ten opzichte van het niveau in 1990.Dat stelt het Kyoto-protocol. De kans dat dit streefcijfer gehaald wordt is klein, aangezien de uitstoot in de meeste geïndustrialiseerde landen alleen maar is toegenomen. Zo ook in Spanje. Het land kende in 2005 de grootste toename van broeikasgassen in Europa sinds 1990, namelijk een stijging van 40 procent. Voor deze landen biedt onder meer Latijns-Amerika een oplossing. Kyoto voorziet namelijk in het Cleaning Development Mechanism: geïndustrialiseerde landen kunnen investeren in schone energieprojecten in ontwikkelingslanden. In ruil verkrijgen ze emissiekredieten om wat ze zelf niet kunnen beperken goed te maken. Latijns-Amerika zou de uitstoot van broeikasgassen tot 55 miljoen ton kunnen verminderen door de verkoop van emissiekredieten. Onder andere Spanje maakt handig gebruik van dit compensatiemechanisme. Critici vragen zich echter af of de toepassing van het CDM in Latijns-Amerika werkelijk gaat om het stimuleren van schonere en vernieuwde energiebronnen of dat het beperkt blijft tot geld. (IPS, 2/71-2006)

Opgelet, stille Amerikaanse reus kapt bomen

Wat is de grootste privé-onderneming van de Verenigde Staten? Nee, niet Microsoft, maar wel Koch Industries, onbekend maar met sterke politieke connecties. Dankzij de miljoenen dollars aan financiële steun die ze jarenlang hebben verleend aan conservatieve doelen, kandidaten en organisaties, hebben ze zeer nauwe banden met de politieke wereld gesmeed. De Amerikaanse multinational haalt bovengenoemd record doordat hij het bosbouwbedrijf Georgia Pacific heeft opgekocht. De overname doet vrezen voor exploitatie van Amerikaanse bossen in overheidsbezit. In januari 2000 gaf de Amerikaanse overheid het bedrijf een boete van 350 miljoen dollar (289,7 miljoen euro). De grootste boete die een Amerikaans bedrijf ooit opgelegd kreeg na het schenden van een federale milieuwet. Reden daartoe waren de 300 olielekken in 6 verschillende staten, afkomstig van oliepijplijnen en oliefaciliteiten van het bedrijf. Toen George W. Bush president werd en John Ashcroft aanstelde als minister van Justitie werd de boete sterk teruggebracht. Ashcroft liet 88 van de 97 beschuldigingen vallen - waaronder alle hoofdbeschuldigingen - in ruil voor een schuldbekentenis van valsheid in geschrifte. (IPS, 2/7-1-2006)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019