Amnesty roept op tot sluiting van het kamp Guantánamo


Cuba onttrekt het zicht op de VS-Belangensectie door een vlaggenzee, een groot nieuw monument in Havana. Het bestaat uit 138 zwarte vlaggen met een witte ster en symboliseert de meer dan 3.400 mensen die door Amerikaanse acties tegen Cuba, sinds zijn revolutie van 1959, zijn gestorven. (http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4688300)  


onmenselijke martelpraktijken van de 'vrinden' van Balkenende 2 en NAVO-baas De Hoop Scheffer in Guantánamo.  

Redactie buitenland

Amnesty International heeft opnieuw opgeroepen tot sluiting van het gevangenkamp Guantánamo Bay door de VS en dat zij de gevangenen aldaar berechten of vrijlaten. "Het kamp op Guantánamo Bay veroordeelt duizenden uit de hele wereld tot een levenslange ontbering, kwelling en stigmatisering", aldus meldde de juridische groep uit Londen in een verklaring vergezeld van haar nieuwe rapport, op maandag 6-2.

"Vijfhonderd mensen uit 35 verschillende nationaliteiten worden in Guantánamo vastgehouden, tientallen zijn momenteel in hongerstaking en er zijn talloze pogingen gedaan tot zelfdoding. Voor geen van hen is de wetmatigheid van hun detentie vastgesteld in een juridisch proces." De directeur van het Amerikaanse Programma van Amnesty, Susan Lee, zegt: "Ondanks brede internationale veroordeling houden de autoriteiten van de VS vast aan hun pogingen de gevangenen ieder recht te onthouden om voor een Amerikaans gerechtshof hun opsluiting aan te vechten." Juridische groepen eisen dat de regering van de VS een lijst publiceert van allen die in het kader van de 'oorlog tegen terrorisme' zijn vastgezet in Guantánamo en elders worden berecht of vrijgelaten. Terwijl zij klachten publiceren van kampbewoners over mishandeling en misbruiken, roept Amnesty Washington op Guantánamo te sluiten en alle gevangenkampen te openen voor controle en onafhankelijk onderzoek, om de waarheid over de beschuldiging van martelingen te achterhalen.

Gedwongen voeding

Amnesty zei dat gedwongen voeding van kampbewoners in hongerstaking, toegepast op een gewelddadige en opzettelijk pijnlijke wijze, gezien kan worden als "wrede, onmenselijke en vernederende behandeling". Het rapport citeert een kampbewoner Fawzi-al-Odah die beschrijft hoe hij gedwongen werd tot voeding door een buis via de neus. "De verpleegkundige schoof de buis zó snel door de neus naar binnen dat ik begon te stikken, een neusbloeding kreeg en bloed spuwde. Dat alles zonder verdoving." Amnesty zei ook dat familieleden van de gedetineerden geen informatie kregen over hun geliefden. Veel van deze gevangenen die vrijgelaten of overgeplaatst waren uit Guantánamo hebben elders steeds treiterijen, willekeurige arrestatie en mishandeling ondervonden.

Juridische aanmaning

Een Amerikaanse federale rechter heeft vorige maand de regering bevolen de identiteit van honderden gedetineerden in Guantánamo te onthullen, waarbij hij het argument verwierp dat dit een gevaar zou kunnen vormen voor hun families. Verwacht wordt dat de regering hiertegen in beroep gaat. President George Bush van de VS verzekerde vorige maand dat de gedetineerden 'humaan' behandeld worden. Hij zei: "Guantánamo is een noodzakelijk deel van de bescherming van het Amerikaanse volk. Zolang de oorlog tegen terrorisme doorgaat en zolang er een dreiging bestaat, moeten we onvermijdelijk mensen vasthouden die ons kwaad kunnen doen."

Bron: AFP (via Al-Jazeera), 5-2-2006, vertaling Thomas Janssen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019