18 maart: Internationale Actiedag tegen de Oorlog

Breken met Bush - Niet meer doden

Op zaterdag 18 maart a.s. organiseert het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' een gevarieerde demonstratie op en rond het Museumplein in Amsterdam. Onder de titel 'Breken met Bush - Niet meer doden' zal worden geprotesteerd tegen de voortdurende en zelfs escalerende oorlogen in Afghanistan en Irak en tegen de aanhoudende oorlogsdreiging tegen Iran. Ook zal op het Museumplein aandacht worden gevraagd voor de vele duizenden slachtoffers van dit oorlogsgeweld in Afghanistan, Irak, maar ook in Guantánamo Bay en andere, veelal onbekende, onwettige gevangenkampen.

De demonstratie zal om 13.00 uur op het Museumplein beginnen met een aantal sprekers vanuit een politiek-maatschappelijke achtergrond. Om 14.00 uur begint een demonstratieve optocht door Amsterdam die rond 15.30 uur terugkeert op het Museumplein om aldaar een ingetogen, maar ook aanklagende dodenherdenking te houden, met bijdragen van betrokkenen en getuigen van het oorlogsgeweld en de slachtoffers hiervan. Over de sprekers en andere optredens zal in de week voorafgaande aan de demonstratie nadere informatie worden verspreid.

De leuzen van de demonstratie luiden: 'Nederlandse troepen uit Afghanistan', 'Stop de bezetting van Irak' en 'Geen oorlog tegen Iran'.

Het Platform roept eenieder die het eens is met deze leuzen op om op 18 maart naar het Museumplein te komen en zoveel mogelijk anderen mee te nemen.

Posters (A3) en flyers (A5) zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' info@platformtegendenieuweoorlog.nl.

18 maart internationale actiedag

Zaterdag 18 maart is door de internationale anti-oorlogsbeweging uitgeroepen tot Internationale Actiedag tegen de Oorlog. Het is dan drie jaar na het begin, op 20 maart 2003, van de oorlog tegen Irak. Ook wordt half maart weer een nieuwe escalatiestap verwacht in de opstelling van de Verenigde Staten en hun westerse bondgenoten tegen Iran en vertrekt half maart een groot detachement kwartiermakers voor de omstreden Nederlandse militaire missie naar Afghanistan. Tevens is 18 maart het begin van de landelijke Actieweek tegen racisme. Het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' ondersteunt de activiteiten van het Platform 'Allemaal anders - Allemaal gelijk' in het kader van deze week.

Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'

Vanaf zijn oprichting, een week na de aanslagen van 11 september 2001, heeft het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' geprotesteerd tegen de vorming van een nieuw vijandsbeeld en de verbinding van wat nu officieel de 'langdurige oorlog' wordt genoemd en de toenemende islamofobie in de westerse samenlevingen. In het najaar van 2001 organiseerde het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' twee demonstraties en een handtekeningenactie tegen de oorlog tegen Afghanistan en in het voorjaar van 2003 de twee grote demonstraties tegen de oorlog tegen Irak. Sindsdien protesteert het Platform op verschillende manieren tegen de Nederlandse deelname aan wat tot voor kort de 'oorlog tegen het terrorisme' heette.

Nadere informatie bij Jan Schaake, 030-2714376. Achtergronden over het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog', eerdere activiteiten en een overzicht van de ruim 200 aangesloten organisaties op: http://www.platformtegendenieuweoorlog.nl

Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog', Utrecht, 3 maart 2006.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019