Demonstratie 9 maart, 'Gelijk Werk, Gelijk Loon'

Op 9 maart begint in het SER-gebouw het Voorjaarsoverleg. Er wordt dan o.a. gesproken over het openstellen van de grenzen voor Oost-Europese werknemers en hoe om te gaan met het compromis over de dienstenrichtlijn, zoals in het Europees Parlement is overeengekomen tussen de fracties van de Socialisten en de Christelijke Partijen. Maar het gaat niet alleen om de verdringing van arbeid, maar ook om de schaamteloze uitbuiting van Oost-Europese werknemers, waar niets aan wordt gedaan.

Plaats van actie: SER-gebouw, Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag
Tijdstip: Van 08.00 uur tot 10.30 uur

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019