Wat gebeurt er binnen de muren van het Zweedse parlement?

Deel I

Europese handlangers van de Amerikaanse anti-Cuba lobby

Redactie Internationaal

Amerikaanse marionetten en extreem-rechtse figuren hielden op 6 en 7 februari 2006 een anti-Cubaanse conferentie in het Zweedse parlementsgebouw. In Nederland is een soortgelijk clubje al enige jaren bezig. Op dezelfde dag dat vredelievend Nederland op 18 maart a.s. op het Museumplein tegen Bush, tegen oorlog en voor vrede demonstreert, organiseren de 'vrienden van Kortenhof (Cuba Glasnost)' een bijeenkomst op de Dam voor Bush en tegen Cuba. Het begon ook allemaal ooit op de Tsjechische ambassade in Den Haag. Geen toeval dus. De informatie van de Zweeds-Cubaanse associatie kan de solidariteitsbeweging met Cuba dus van pas komen (deel 1).

De Tsjechische (!) ambassade en een organisatie die zichzelf ICDC (Internationaal Comité voor Democratie op Cuba) noemt, hebben op 6 en 7 februari een conferentie in het Zweedse parlement belegd onder de titel 'Democratische veranderingen op Cuba'. De conferentiepartners die er verantwoordelijk voor waren dat de bijeenkomst in het Zweedse parlement georganiseerd werd zijn: het Zweedse Internationaal Liberaal Centrum, het Christen-Democratisch Internationaal Centrum en het Olof Palme Internationaal Centrum. Het zijn de internationale hulporganisaties van de Liberale Volkspartij, de Christen-Democraten en de Sociaal-Democratische partij in Zweden. Deze drie hulporganisaties ontvangen aanzienlijke geldbedragen uit het overheidsbudget.

Wij vragen ons af waarom er in het Zweedse parlement een conferentie wordt georganiseerd onder auspiciën van een buitenlandse ambassade. Waarom geven de Liberale Volkspartij, de Christen-Democraten en de Sociaal-Democratische Partij niet zelf leiding aan de conferentie? En, wat is het ICDC?

ICDC is een organisatie die in het leven is geroepen door de Tsjechische 'internationale hulporganisatie' People in Need (PIN). PIN en het ICDC delen hetzelfde adres in Praag. Het ICDC schrijft dat 'het secretariaat van het ICDC verzorgd is door People in Need', met andere woorden, ICDC wordt geleid door PIN. PIN laat weten dat haar activiteiten met betrekking tot Cuba mede gefinancierd worden door de Amerikaanse organisaties Freedom House en Center for a Free Cuba. De directeur van de laatstgenoemde organisatie is Frank Calzon die ook al eens aan het hoofd stond van Freedom House. Calzon heeft een geschiedenis als lid van de terroristische Abdala-groepering in Miami en als CIA-agent. Ook was hij één van de eerste directeuren van de Cuban American National Foundation (CANF). PIN ontvangt van nog een aantal Amerikaanse organisaties financiële steun, onder meer van USAID, de National Endowment for Democracy (NED) en direct van de Amerikaanse ambassade in Praag. Klaarblijkelijk lopen het ICDC en PIN hand in hand met de Verenigde Staten en met de agressieve Amerikaanse politiek jegens Cuba. Ook ontvangen het ICDC en PIN aanzienlijke bedragen van de Tsjechische regering.

De commissie Niet-Gouvernementele Organisaties van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties ECOSOC besloot op 24 januari 2006 om People in Need niet in aanmerking te laten komen voor een raadgevende status tijdens vergaderingen en conferenties van ECOSOC. De redenen van dit besluit werden aan de 19 leden tellende commissie gepresenteerd door de Cubaanse vertegenwoordiger en luidden als volgt: PIN was een stroman van de Tsjechische regering, wat inhield dat het geen niet-gouvernementele organisatie was. Bovendien werd vastgesteld dat PIN gebruikt wordt om in verschillende landen de situatie te destabiliseren en regeringswisselingen na te streven. Onder toezicht van het Tsjechische ministerie van Buitenlandse Zaken ondernam PIN al vele missies, waarbij de organisatie financiële steun kreeg van de Verenigde Staten, via het ministerie van Buitenlandse Zaken en USAID. Het resultaat van de stemming was duidelijk: negen landen stemden tegen een raadgevende status van People in Need. De VS en vier andere landen stemden voor. Vier landen onthielden zich van stemming.

In zijn propaganda proclameert ICDC/PIN 'Reis niet naar Cuba!' en men steunt de Amerikaanse blokkade tegen het eiland vurig. De Algemene Vergadering van de Verenigede Naties heeft de Amerikaanse blokkade tegen Cuba al veertien jaar op rij veroordeeld. De laatste keer gebeurde dat in november 2005 toen 182 landen zich tegen de blokkade uitspraken. De Verenigde Staten, Israël, de Marshall Eilanden en Palau stemden voor. Bij de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties in Genève is de Tsjechische Republiek berucht als knechtje van de Verenigde Staten voor het indienen van door de VS ontworpen resoluties die tijdens zittingen van de commissie aan de orde komen. Als recent toegelaten lid van de Europese Unie heeft de Tsjechische Republiek in korte tijd de reputatie verworven geobsedeerd te zijn door Cuba, en probeert het land het Europese beleid tegenover Cuba zodanig te wijzigen dat een dialoog en contact met de Cubaanse regering en autoriteiten vrijwel onmogelijk worden. Verschillende personen rondom George Bush, zoals Roger Noriega, die tot voor kort verantwoordelijk was voor het beleid voor het westelijk halfrond, heeft het Tsjechische beleid al geprezen vanwege de confronterende houding jegens Cuba. (wordt vervolgd)

De Nationale Raad van de Zweeds-Cubaanse Associatie
Stockholm, 29 januari 2006,
vertaling Frans Willems.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019