Manon van der Garde (PvdA) wil mensen de bijstand uitpesten

Onlangs publiceerde de vakcentrale FNV haar Lokale Monitor Werk en Inkomen (1) waarin het inkomens- en werkgelegenheidsbeleid van 200 gemeenten is getoetst. Eén van de conclusies is dat de gemeenten te weinig investeren in scholing. Tegelijkertijd is de FNV bezorgd over de "wildgroei" aan zogeheten Work First-projecten waarin bijstandsgerechtigden te werk worden gesteld. Vooral projecten die zich beperken tot het opruimen van zwerfafval of het maken van gordijnhaakjes lijken meer gericht op de afschrikkende werking dan op serieuze reïntegratie. Een op de vijf uitgestroomde bijstandsgerechtigden is binnen een jaar weer werkloos. En, voegen wij daaraan toe, een groot deel van de mensen in de Work First-projecten stroomt helemaal niet uit.

Manon van der Garde, lid van de gemeenteraad in Amsterdam en woordvoerster op het gebied van werk en inkomen van de Partij van de Arbeid in Amsterdam erkent nu dat de 'Work First'-projecten speciaal bedoeld zijn om mensen uit de uitkering te pesten door ze bewust rot werk te laten doen. Uit een commentaar op de website van de PvdA Amsterdam:

"De FNV vindt verder dat gemeenten mensen met een bijstandsuitkering ontmoedigt door hen vervelend werk aan te bieden, de zogenoemde Work-firstprojecten. Daar ben ik het niet mee eens. De nieuwe Wet werk en bijstand is gemaakt op de slogan 'Werk boven inkomen'. Het gaat niet langer om passende arbeid maar om de beschikbare baan. (a) Werk doen dat je eigenlijk niet leuk vindt, zou mensen juist moeten motiveren om actiever verder te zoeken. (b) De dienst werk en inkomen moet er voor zorgen dat mensen voldoende geschoold zijn".

Dus de 'Work First'-projecten zijn bewust bedoeld om:

  1. a. Mensen rot werk te laten doen dat ze niet leuk vinden.
  2. b. Mensen er zo toe te brengen van een uitkering af te zien.

Wij vinden dit uitzichtloze pestbeleid geen oplossing. Van der Garde erkent wel dat er voldoende scholing moet zijn. Maar in de praktijk komt daar vaak niets van terecht omdat er onvoldoende geld voor is. In plaats van mensen in positieve zin te stimuleren worden de kaarten gezet op wegpesten. Wij hopen dat er na de verkiezingen in dit opzicht een andere wind gaat waaien.

Bijstandsbond
Da Costakade 158
1053 XC Amsterdam
020-6181815
info@bijstandsbond.org

(1) http://www.fnv.nl/lokaal/renderer.do/clearState/true/menuId/54169/returnPage/52753/#24080

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019