Filippijnen actueel


Uitdagend in gevangenschap: Luchtmacht kapitein Segundino Orfino Jr., een leider van de Magdalo-groep die de Oakwood-muiterij uitvoerde in 2003, toont een gebalde vuist op weg naar zijn proces.  


Steeds grotere armoede door Arroyo-regering: Maritess Alcantara en haar drie jaar oude dochter (Foto: Dabet Catañeda)  


Tegen de uitholling van de persvrijheid: Journalisten discussiëren over Proclamatie 1017 en vallen deze aan tijdens een persconferentie (Foto: Aubrey Makilan)  

President Arroyo kondigt noodtoestand af

Op 24 februari, precies 20 jaar geleden, zette het Filippijnse volk in de fameuze EDSA-opstand de dictator Ferdinand Marcos af en herstelde de parlementaire democratie in ere. Juist tijdens deze herdenking kondigde de huidige president Gloria Arroyo de noodtoestand af en schortte een aantal belangrijke herwonnen democratische rechten op. Zo werden persvrijheid, het recht op vreedzame demonstraties en de verplichting om bij arrestaties een arrestatiebevel te tonen opgeheven. Alhoewel de reden voor het afroepen van de noodtoestand een mogelijke staatsgreep vanuit het leger was, zijn de eerste slachtoffers de progressieve parlementsleden en de kritische pers.

Noodtoestand leidt niet tot de gehoopte stabilisatie

Terwijl president Arroyo had gehoopt dat ze met het afroepen van de noodtoestand stabieler kon regeren, lijkt het omgekeerde het geval te worden. Het Filippijnse volk lijkt zich deze keer niet te laten intimideren, terwijl ook een groeiend aantal voormalige bondgenoten afstand van haar beginnen te nemen. Binnen het leger is de onrust ook niet afgenomen. Naarmate het aantal arrestaties toeneemt zal naar verwachting ook de instabiliteit toenemen.

Bron: Filippijnengroepen België-Filippijnen Actueel 28-2-2006.

Nee, tegen een nieuwe dictatuur op de Filippijnen!

De Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging (NFS) veroordeelt de proclamatie 1017 van president Gloria Macapagal Arroyo, waarmee zij voor het hele land de noodtoestand heeft afgekondigd (inmiddels weer ingetrokken, maar aanvallen op links gaan door, nvdr). Zij beweert dat er een staatsgreep is verhinderd en dat zij speciale volmachten nodig heeft om de situatie onder controle te houden. Maar de meeste mensen denken dat dit haar laatste wanhopige poging is om aan de macht te blijven en deze volmachten alleen maar wil gebruiken om de oppositie tegen haar regering te vernietigen.

Er is een snel groeiende beweging die eist dat Arroyo aftreedt als president, omdat zij beschuldigd wordt van corruptie, schendingen van mensenrechten en verraad van de openbare zaak. Op grond van Proclamatie 1017 kan zij mensen laten arresteren zonder gerechtelijk bevel, openbare en particuliere voorzieningen vorderen, de massamedia controleren en protestacties verbieden. Met deze proclamatie is in feite een nieuwe dictatuur afgekondigd. Ironisch genoeg werd Proclamatie 1017 ook nog afgekondigd op de dag dat het Filippijnse volk de herdenking vierde van de omverwerping van dictator Marcos, twintig jaar geleden.

De regering van Arroyo voert een brutale, systematische en gewelddadige campagne tegen alle vormen van oppositie onder de naar Amerikaanse snit gesneden dekmantel van de 'war on terror'. Personen en organisaties die kritiek durven uiten op het beleid van de regering vormen het doelwit van pesterijen, intimidatie en gewelddadige aanvallen door de politie, het leger en van doodseskaders. De meeste mensen die slachtoffer werden van het geweld van de staat waren mensen die actievoerden tegen grootschalige mijnbouwprojecten, of streden voor hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden, of die zich uispraken tegen buitenlandse interventies en overheersing, of die alleen maar mensen hielpen wie onrecht was aangedaan of nergens gehoor vonden voor hun klachten.

De situatie van de mensenrechten onder Arroyo is nog slechter dan onder de dictatuur van Marcos. Alleen al in 2005 zijn 175 politieke activisten omgebracht en hebben meer dan 90.000 mensen de staatsterreur op een of andere manier aan den lijve ondervonden. Het aantal waargenomen schendingen van mensenrechten in 2005 was het hoogst sinds de vorige dictatuur.

De NFS maakt zich ernstig bezorgd sinds ze het nieuws vernam van het gewelddadig uiteen jagen van de vreedzame herdenking van de 'EDSA I People's Power' opstand van 1986. We zijn zeer verontwaardigd over de arrestatie van Crispin Beltran, een progressief parlementslid die boeren en arbeiders vertegenwoordigt in het Congres van de Filippijnen. Wij vrezen voor de veiligheid van andere progressieve vertegenwoordigers, vreedzame en betrokken Filippijnse activisten en mensenrechtenadvocaten, die overeind blijven in de strijd voor de rechten van de armen en de onderdrukten; de ware geest van EDSA I.

De NFS spreekt haar steun uit voor de Filippijnse mensen in hun strijd tegen uitbuiting, tirannie en onderdrukking onder de regering Arroyo. Wij vragen alle progressieve parlementariërs, activisten en alle vredelievende en vrijheidslievende mensen in Nederland te protesteren tegen de schandalige veronachtzaming van de burgerlijke en politieke rechten door de regering Arroyo. Verhef uw stem tegen een nieuwe dictatuur op de Filippijnen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019