Volwaardig werk en loon voor jongeren!

Meer weten over de CJB?

De Communistische Jongeren Beweging (CJB) is gelieerd aan de NCPN. De CJB staat open voor scholieren, studenten, werkenden en werklozen, ongeacht welke etnische afkomst. De CJB komt op voor de rechten van jongeren (onderwijs, werk, huisvesting en zorg) en staat voor de realisatie van een socialistische maatschappij waarin mensen zich ten volle kunnen ontplooien, zowel individueel als collectief. Eerst de mensen, niet de winsten! In hetbijzonder maakt de CJB zich sterk voor volwaardige banen voor jongeren.

Web: http://www.voorwaarts.net
Contact: cjb_groningen@hotmail.com.
Tel: 06-53644801 (Arlen)
Tel: 06-42549264 (Tom).

Annabelle Schouten

Werken voor een uitkering in het project Groningen@Work is geen goede aanpak van jeugdwerkloosheid. De CJB vindt dat deze dwangmaatregel slechts symptoombestrijding is. De gemeente zou zich moeten inzetten voor het scheppen en aantrekken van volwaardige werkgelegenheid tegen een fatsoenlijk loon en goede arbeidsvoorwaarden.

De jeugdwerkloosheid schommelt op het dubbele van de gemiddelde werkloosheid. Een baan vinden, en zeker met vast contract, is erg moeilijk, vooral in Groningen. Wie werkt, heeft meestal een tijdelijk of oproepcontract. Maar huren en andere vaste lasten zijn niet tijdelijk of op oproepbasis. De afgelopen jaren zijn jongeren er 15 procent op achteruitgegaan.

Tegenover het ontvangen van een uitkering moet ook een plicht komen te staan, wordt er van links en rechts geroepen. Die plicht zou dan wel een maatschappelijk doel moeten dienen en geen commercieel doel, zoals nu gebeurt met Groningen@Work en andere "Work First"-projecten. Achter het verhaal van plicht schuilt echter neoliberaal beleid: sociale zekerheid afbreken (het aantal uitkeringen in de cijfertjes terugdringen) en alle problemen afschuiven op 'eigen verantwoordelijkheid'.

De CJB is voorstander van een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Werkloosheid is een probleem voor jongeren vanwege het mogelijke gebrek aan sociaal contact, geen uitzicht op een toekomst. Maar werkloosheid ligt niet aan jongeren, lage lonen en hoge vaste lasten evenmin, slecht onderwijs ook niet. Het probleem ligt bij een economie waarbij de winsten centraal staan en niet de mensen, waarin het probleem van werkloosheid bij jongeren wordt gelegd, om ze vervolgens voor een uitkering als goedkope arbeidskracht uit te buiten of op te sluiten in heropvoedingskampen.

Het kan anders!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019