Wereldfocus

Chávez bewapent zijn volk

Tijdens een toespraak in Caracas deed de Venezolaanse president Chávez opnieuw een aantal krasse uitspraken. "Venezuela heeft een miljoen goed uitgeruste en goed bewapende mannen en vrouwen nodig om het vaderland te verdedigen tegen een invasie van de VS", verklaarde hij. De 100.000 Kalashnikovs die Chávez vorig jaar kocht van Rusland en die binnenkort geleverd worden, volstaan niet. De bewapening van Venezuela past in het uitdragen en beschermen van de zogenaamde Bolivariaanse revolutie. De milities die Chávez wil oprichten zouden volgens Washington bestaan naast het reguliere leger en op die manier dat reguliere leger ondermijnen, wat Chávez' persoonlijke machtsbasis zou versterken. Volgens Chávez vormen de milities louter een aanvulling op het reguliere leger. (IPS, 6/11-2-2006)

Zeg niet ontwikkelingsbank tegen een investeringsbank

De Europese Investeringsbank (EIB) moet zichzelf drastisch hervormen om een echte ontwikkelingsbank voor het Zuiden te worden. Nu gaan de meeste leningen die de EIB toestaat in Afrika, Azië en Latijns-Amerika naar dochterondernemingen van Europese bedrijven of grote plaatselijke bedrijven, in plaats van naar armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. In Mexico heeft de Bank bijgedragen tot de schending van de arbeidsnormen door de plaatselijke Volkswagenfabriek te steunen. Het bedrijf besteedt een deel van de productie uit aan plaatselijke bedrijven die hun werknemers 40 tot 50 procent minder betalen. In Zambia steunt de EIB kopermijnen die de omgeving zwaar vervuilen. Ook in Brazilië, Tsjaad, Kameroen, Indonesië, de Filippijnen en Laos zorgen door de EIB gesteunde projecten voor grote sociale- en milieuproblemen; de positieve effecten zijn gering. Van de 45 miljard euro die de EIB vorig jaar uitleende, was 4,7 miljard bestemd voor landen buiten de EU. Met het nieuwe Trustfonds voor de Ontwikkeling van Afrika moet de EIB nog grotere ontwikkelingsprojecten kunnen financieren. Sommigen denken dat de EIB een concurrent van de Wereldbank wil worden. (IPS, 6-11-2-2006)

Hoezo armoedebestrijding? Rijkdombestrijding dát moet!

Algemeen gesteld stijgt de ongelijkheid tussen arm en rijk in de wereld. De rijkste 5 procent van de mensen ontvangt 114 keer zoveel inkomen als de armste 5 procent. In deze tijden van millenniumdoelstellingen ligt de mondiale klemtoon op armoedebestrijding en het opkrikken van de inkomens van de armste mensen. Maar is er niet eerder behoefte aan rijkdombestrijding? (IPS, 21/25-2-2006)

Illegale houtkap verantwoordelijk voor modderstroom op Filippijnen

Het weer was de schuldige van de verschrikkelijke modderstroom op de Filippijnen. De zware regenval, dubbel zoveel als het normale gemiddelde, zou de bodem zo hebben verzadigd, dat zelfs de bomen uit zichzelf begonnen te bewegen. Maar zowel inwoners als politici dichten een deel van de schuld toe aan de illegale houtkap die in de jaren 70 van start is gegaan. "Tien jaar geleden is deze afgeremd, maar dit is het langdurige effect ervan", aldus Roger Mercado, een lid van het Congres.

De getroffen bevolking zegt dat de schuld bij kleinschalig maar verspreid kappen van bomen ligt. Volgens Pat Vendetti van Greenpeace kunnen ook de landverschuivingen en modderstromen van eind 2003 en 2004 rechtstreeks in verband worden gebracht met de illegale houtkap op de heuvels boven de dorpen. Het internationale Rode Kruis en De Rode Halve Maan zien een combinatie van het weer en de verkeerde boomsoort die massaal werd aangeplant (de palmboom met zijn ondiepe wortels) verantwoordelijk voor de ramp. Veel mensen werden in de afgelopen weken geëvacueerd, maar toen het even drogerwerd en de zon scheen, keerden velen terug naar hun akkers en vee. Een vreselijke vergissing. De regio wordt regelmatig geteisterd door hevige regenval, moessonregens en overstromingen. (IPS, 21/25-2-2006)

Recht op voedsel uit duurzame landbouw

Al jaren werken verschillende bewegingen uit de Noord-Zuid- en de Milieubeweging het traject uit van duurzame ontwikkeling. Voor het eerst zal er nu een gezamenlijke politieke campagne worden opgezet rond duurzame landbouw, het thema dat ook de centrale as vormt van de WTO-onderhandelingen die begin april zullen worden hervat. Wereldwijd heeft de drang om meer te produceren en meer uit de grond te halen geleid tot een landbouwmodel gebaseerd op roofbouw van de grond, het water, de zeeën, de biodiversiteit en het kapitaal van de boeren zelf. De huidige vrijhandelsdiscussie met de daaraan gekoppelde sterke invloed van de agro-industrie biedt geen perspectieven voor het promoten van duurzame landbouw. Er is behoefte aan een nieuw beleidskader dat vertrekt vanuit het concept van voedselsoevereiniteit. (IPS, 21/25-2-2006)


 

China en Cuba gaan voor communistische globalisering

Een bezoek van de Chinese president Hu Jintao aan Cuba vorig jaar - met in zijn kielzog 200 gretige zakenmensen - gaf de handel tussen China en Cuba een enorme impuls. China is nu na Venezuela de tweede handelspartner van Cuba en een belangrijke motor voor de Cubaanse economie. In een jaar tijd nam de handel tussen beide landen toe van 551 miljoen dollar tot 775,3 miljoen dollar, een bedrag dat nog zal groeien. De Chinezen exporteren onder meer bussen, treinen, fietsen, huishoudelijke apparaten en telecommunicatieapparatuur. Havana exporteert suiker, tabak, medische apparatuur en vaccins. China investeert op Cuba vooral in nikkel en olie, twee grondstoffen die belangrijk zijn voor de snelgroeiende Chinese economie. Cuba ziet China als een stabiele partner die, in tegenstelling tot de VS en de EU, geen politieke voorwaarden stelt aan zakelijke deals. De Chinese steun helpt Cuba bovendien om de economische crisis te bezweren die in de jaren negentig inzette, na het ineenstorten van het Oostblok en de Sovjet-Unie. De handel met China zou een terugkeer naar een centraal geplande economie mogelijk kunnen maken. De Chinese regering ziet de banden met Cuba als onderdeel van de steeds belangrijkere relatie met Latijns-Amerika. De handel tussen China en die regio steeg de laatste vijf jaar jaarlijks met 42 procent. (IPS, 21/25-2-2006)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019