In de cel met Ahmed Saadat, Palestijns volksvertegenwoordiger (PFLP)


 

Naam: Ahmed Saadat

Geboren: In 1953 in een familie van vluchtelingen, verjaagd uit hun dorp Deir Tarif. Het dorp ligt in de buurt van de stad Al-Ramleh, waar de hele Palestijnse bevolking verdreven werd.

Gezinssituatie: gehuwd, vader van vier kinderen

Verblijfplaats: gevangengezet in Jericho door de Palestijnse Autoriteit

Functie: secretaris-generaal van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP)


"Het PFLP is een volkspartij met diverse volksorganisaties voor de werkende mensen, de vrouwen, de studenten, de intellectuele beroepen" (Foto Solidair, Julien Versteegh)  

Julien Versteegh

Ik ontmoet de Palestijnse volksvertegenwoordiger Ahmed Saadat in zijn cel. Hij is een van de drie onlangs verkozen volksvertegenwoordigers van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), waarvan hij secretaris-generaal is. Op last van de Palestijnse Autoriteit zit hij al bijna vier jaar opgesloten in Jericho, bewaakt door 18 Britse en Amerikaanse soldaten. Een uitzonderlijke ontmoeting met een uitzonderlijke man. (deel 1)

Het is 7.00 uur in de ochtend, die zaterdag 11 februari, als de tocht begint die me twee uur later bij de gevangenis van Jericho zal brengen. Het is geen gemakkelijke onderneming. Het grootste probleem is de reis naar Jericho, een stad in het oosten van de Westelijke Jordaanoever. Vanaf Bethlehem moet je minstens langs twee checkpoints van het Israëlische leger (op de heenreis kom ik er twee en op de terugreis vier tegen).

Bij de gevangenis wordt elke bezoeker grondig gefouilleerd door de Palestijnse veiligheidsdienst onder het wakend oog van een Amerikaans soldaat in burger. Fototoestel en gsm zijn verboden. Ik passeer twee deuren en een metaaldetector en kom terecht op het binnenplein, waar de cellen van de gevangenen op uitkomen. Ik word naar een cel gerbracht. Het is er comfortabel. Ik krijg thee, koffie en koekjes. Ahmed Saadat verwelkomt me, hij ziet er vermoeid uit. Hij praat over zijn vier kinderen die hem af en toe bezoeken. Maar zijn vrouw kreeg onlangs zes maanden huisarrest opgelegd door Israël. We praten vier uur lang, regelmatig onderbroken door de vele bezoeken van vrienden.

Voor een Europeaan is het moeilijk te begrijpen dat iemand die in de gevangenis zit verkozen kan worden in het parlement. Hoe ging dat bij u?

Ahmed Saadat: Mijn verhaal verschilt niet van de vele andere verhalen van vrijheidsstrijders voor de nationale onafhankelijkheid. In mijn geval speelt ook dat ik secretaris-generaal ben van het PFLP (het Popular Front for the Liberation of Palestine, nvdr). Dat de Palestijnse Autoriteit mij heeft aangehouden en gevangengezet komt doordat Israël druk heeft uitgeoefend op de Amerikaanse en Europese regeringen. Die hebben een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd en op hun beurt de Palestijnse Autoriteit onder druk gezet om mij en andere kameraden aan te houden.

Het is tekenend dat de Verenigde Staten en de Europese Unie het PFLP op hun officiële lijst van terroristische organisaties heeft gezet: daarmee willen ze het hele Palestijnse verzet tegen de Israëlische bezetting als terroristisch bestempelen. Het maakt deel uit van de Amerikaanse politiek die eropuit is haar eigen principes op te leggen aan de rest van de wereld.

De Arabische communisten hadden hun eigen 'draai' niet gevonden.

Ahmed Saadat: De ontwikkeling van islamistische organisaties overal ter wereld is het directe gevolg van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Zij verzwakte de linkse organisaties die streden tegen het imperialisme in de Arabische wereld. De communistische krachten in de Arabische wereld hebben de standpunten van de Sovjet-Unie letterlijk toegepast en hebben nooit hun eigen theoretische en politieke 'draai' gevonden. Een draai die hen in staat zou stellen een lezing te geven van de tegenstellingen die typerend zijn voor de Arabische wereld. Na de val van de Sovjet-Unie waren de meeste linkse partijen in de war, onthutst, en kwamen ze in aanvaring met elkaar. Zij verloren hun vertrouwen in de theorie van het marxisme-leninisme. Hunverzwakking schiep een leemte, die door de islamistische bewegingen werd opgevuld. De overwinning van de Iraanse islamistische revolutie en die van het Afghaanse verzet tegen de Sovjets hebben de opkomst van islamistische bewegingen en instellingen in de Arabische wereld, in Palestina in het bijzonder, bevorderd.

Bij de parlementsverkiezingen van 25 januari behaalde het PFLP drie zetels. Wat vindt u van dat resultaat?

Ahmed Saadat: Dat is voor ons natuurlijk geen goed resultaat, maar we werken eraan om sterker te worden. De uitslag weerspiegelt zeker niet de reële invloed van het PFLP op het gebied. De verkiezingen werden helemaal beheerst door de keuze tussen Fatah en Hamas. De kiezers wilden duidelijk Fatah, de belangrijkste fractie van de Palestijnse Autoriteit, vervangen. Ze waren ervan overtuigd dat Hamas mogelijk de aangewezen partij is om de huidige toestand te veranderen.

Wat verdedigt het PFLP?

Ahmed Saadat: Het PFLP is een wettelijke Palestijnse partij die tracht haar volk te bevrijden van de bezetting. Net als Hamas willen wij de Intifada voortzetten. Wij verwerpen de akkoorden van Oslo (zogenaamde Vredesakkoorden uit 1993 tussen Israël en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie) en het Stappenplan (zogenaamd Vredesakkoord opgelegd door de Verenigde Staten, de Europese Unie, Rusland en de Verenigde Naties in 2003). Net als Hamas weigeren wij Israël te erkennen zolang onze nationale rechten niet worden erkend.

Er is geen hoop op onderhandelingen met Israël, want het weigert met de Palestijnen te onderhandelen. De nieuwe Israëlische partij Quadima (opgericht door Sharon) heeft haar programma opgebouwd op een feitelijke toestand en hoopt zo een zionistisch territoriaal programma op te leggen: 60 procent van de Westelijke Jordaanoever in beslag nemen door de Palestijnse inwoners te verjagen, en er een zuivere joodse staat oprichten. Het Stappenplan voert ons terug naar de toestand van vóór de Intifada. Het wil ons een compromis opdringen over VN-resoluties die onze legitieme rechten erkennen. Wij hebben geen nieuwe onderhandelingen over die resoluties nodig, we willen dat ze eindelijk toegepast worden.

Maar ooit moet er een oplossing komen voor het conflict tussen Israëli's en Palestijnen...

Ahmed Saadat: De enige leefbare oplossing voor het historische conflict tussen Israël en het Palestijnse volk is de oprichting van één enkele democratische staat op het historische Palestina van vóór 1948. Maar momenteel is dat niet haalbaar. Daarom moeten we voorzien in een tussenfase met een onafhankelijke Palestijnse staat op basis van de grenzen van 1967, dat wil zeggen over de hele Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, met Jeruzalem als hoofdstad. In die tussenfase moet het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen erkend worden.

Het PFLP gebruikt verschillende methodes in de bevrijdingsstrijd. Het is een volkspartij met diverse volksorganisaties voor de werkende mensen, de vrouwen, de studenten, de intellectuele beroepen. Bovendien organiseren we sociale dienstverlening om het volk te helpen op het vlak van gezondheidszorg, landbouw, opvoeding, cultuur en mensenrechten. (wordt vervolgd)

Solidair, 15-34-2006

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019