Verslag van de secretarissenvergadering van 11 maart 2006.

Vlak voor de vergadering komt het bericht binnen dat Slobodan Milosevic in de gevangenis van Scheveningen is overleden. Wil spreekt een kort in memoriam uit en de vergadering houdt twee minuten stilte. Besloten wordt een condoleancebericht naar het ICDSM te sturen.

Gemeenteraadsverkiezingen: Hein gaat in op de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen. De partij is hierdoor versterkt uit naar voren gekomen, al lijken de resultaten tegen te vallen, door een vergroot inzicht en wer- ken onder de bevolking. Dit wordt ook de koers naar het congres toe en daarna. De verkiezingen hebben nog maar eens aangetoond dat alleen campagnevoeren tijdens verkiezingen niet voldoende is. Verder is gebleken dat we heel moeilijk een poot aan de grond krijgen in de grote steden. Hier is de concurrentie van vooral de PvdA en SP erg groot. Daarom wordt een voorstel voorbereid om eerst in kleinere steden aan de verkiezingen deel te nemen en zo een basis voor verdere groei te leggen. We moeten ook de opgedane contacten verzilveren. Het PB heeft al een verklaring doen uitgaan.

Ervaringen van de afdelingen:

Een zetel kan pas behaald worden als de afdeling wortel heeft geschoten en er goed is gewerkt. We moeten echt werken onder de bevolking en vooral geen illusies hebben over het snel winnen van zetels. De oriëntatie is vooral op de vakbeweging gericht en er wordt georganiseerd gewerkt in de afdelingen. We moeten de energie verdelen. Mogelijk dat op het congres een pilot-afdeling wordt benoemd waar vier jaar intensief zal worden gewerkt. Daarna zullen we de resultaten kunnen meten. Iedereen was van mening dat de verkiezingsdeelname de partij heeft versterkt.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019