Over de aanklachten bij het Strafhof tegen Venezuela

Op 9 februari jl. werd de beslissing bekendgemaakt van het Internationaal Strafhof, het orgaan waar elf aanklachten zijn ingediend van vermeende misdrijven door de Venezolaanse regering.

Zoals bekend, ratificeerde ons land, met de grondwettelijke regering van president Hugo Chávez, het Statuut van Rome.

De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof, Luis Moreno Ocampo, gaf aan dat er naast de gepresenteerde stukken ook andere relevante informatie is geanalyseerd, zoals video's en verslagen van de pers en internationale ngo's (niet gouvernementele organisaties), die betrekking hadden op de gesignaleerde feiten uit deze periode. Hiernaast is er een diepgaand onderzoek gedaan, onder leiding van het uitvoerend comité, waaraan de hoofdaanklager en de afdelingshoofden van het genoemde hof deelnamen.

De hoofdaanklager verklaarde, na de pleidooien en de bewijzen van de feiten te hebben beschouwd, dat er geen redelijke gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat er in Venezuela misdrijven tegen de mensheid, noch genocide, noch oorlogsmisdrijven werden gepleegd. Daarom wordt in overeenstemming met art. 15, sub 6 van het Statuut van Rome geconcludeerd dat er niet aan de vereisten wordt voldaan om het Internationaal Strafhof een proces te laten starten.

Deze informatie kan worden bekeken op de website van de internationale organsitie: http://www.icc-cpi.int

Den Haag, 13 februari 2006

Ambassade van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela in Nederland, vertaling Anne Vervoorn.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019